Jan-Åke Larsson, professor i informationskodning, LiU. Foto: Thor Balkehed.

3 283 svenskar utmanade Einstein – här är resultatet

3 283 svenskar, bland dem elever vid Katedralskolan i Linköping, deltog hösten 2016 i ett gigantiskt experiment som utmanade Einsteins tankar om hur världen fungerar i kvantskalan. Jan-Åke Larsson och Guilherme Xavier forskare vid LiU är nu medförfattare till den artikel som har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature.

I slutet av 2016 genomfördes ett stort expriment kallat Bell-testet då 13 liknande fysikaliska experiment genomfördes på 12 olika platser i världen med data från över 100 000 deltagare. Fråga som experimenten skulle svara på är om fotoner kan tala med varandra på långa avstånd ochdå  snabbare än ljuset färdas. Det finns experimentella resultat, bland annat utförda av en forskargrupp där LiU-professor Jan-Åke Larsson ingått, som tyder på det finns något som Albert Einstein kallade ”spöklik avståndsverkan”. I samma stund som man mäter polarisationen på den ena fotonen i ett sammanflätat eller snärjt par, verkar den andra fotonen omedelbart anta motsatt polarisation, även på kilometerlånga avstånd.

Albert Einstein. Foto: Pixabay

De tidigare experimenten har använt slumptalsgeneratorer men i det här experimentet användes för första gången människors fria vilja. Detta för att inte naturen ska kunna lura fysikerna att använda fel teori.  I världen deltog 109 046 personer varav 3 283 i Sverige, bland dem elever vid Katedralskolan i Linköping. Serierna av ettor och nollor skickades till tolv laboratorier runtom i världen för att utföra 13 olika experiment samtidigt.

– Med människor som slumptalsgeneratorer ville vi en gång för alla bevisa att det inte finns någon annan förklaring till det här fenomenet än den kvantmekaniska, säger Jan-Åke Larsson, professor på avdelningen Informationskodning, i ett pressmeddelande.

Belltestet från 1964

Guilherme Xavier, universitetslektor vid samma avdelning, arbetade hösten 2016 på ett av de laboratorier som utförde själva experimenten, vid universitetet i Concepción i Chile. I de tretton experimenten utfördes test av en olikhet som formulerades och bevisades av fysikern John Bell 1964.

– De olika experimenten använde lite olika metoder och verktyg för att testa Bells olikhet och det måste till en enorm sammansvärjning för att kunna styra 100 000 människors fria vilja och tretton olika experiment som använder olika stor del av kodmängden,  säger Guilherme Xavier, i sammapressutskick.

I artikeln i Nature konstaterar de 106 författarna att resultaten starkt motsätter sig lokal realism:

– Det finns två filosofiska antaganden som ligger som grund för experimenten, det ena är ”realism”, att fotonernas polarisation existerar även om vi inte mäter på dem, och det andra antagandet gäller ”lokalitet”, att ingen påverkan kan ske snabbare än ljuset. Det experimenten visar är att vi måste förkasta ett av dessa antaganden, de är beroende av varandra, men kan inte gälla samtidigt, säger Jan-Åke Larsson.  Artikeln heter i sin helhet ” Challenging local realism with human choices, The Big Bell test Collaboration”.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load