Temabild: Pixabay

ADHD utgör ingen risk vid bilkörning

Länge har man trott att personer med ADHD är sämre bilförare än andra. Men det är rent nonsens, visar ny forskning från VTI i Linköping.

Att personer med funktionsvariationen ADHD – attention deficit hyperactivity disorder – är sämre bilförare än andra har länge varit en vedertagen sanning. Flera studier tyder på att de uppmärksamhetsproblem och koncentrationssvårigheter som ADHD orsakar, leder till att den som är drabbad löper 3-4 gånger större risk än andra, att krocka när de kör bil.

Men detta är nonsens, visar nu en ny studie som gjorts på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping. Personer med ADHD kör precis lika säkert som andra bilförare.

De studier som gjorts innan har gjorts på personer (företrädesvis män) med flera diagnoser, av vilka ADHD har varit en. Nu har det visat sig att det snarare är kombinationen av vissa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan göra att man blir en sämre bilförare – än enbart ADHD, i sig.

I studien som gjorts på VTI i Linköping har 60 bilförare, av vilka 40 har ADHD, testats i en körsimulator där hastighet, uppmärksamhet och reaktionstider noterats. Testpersonerna har även fått svara på frågor om hur de själva upplever sin körförmåga och sitt körbeteende.

Resultatet visade att personer med ADHD kör precis lika bra, som alla andra.

– I flera studier som gjorts tidigare i världen, har resultatet visat en överskattad effekt av ADHD. Man har inte kontrollerat deltagarna ordentligt, och det har funnits flera diagnoser inblandade, förklarar VTI-forskaren Birgitta Thorslund sitt beslut att genomföra den svenska studien för SVT Nyheter Öst.

Tanken med forskningen var från början att få ökad kunskap, så att landets körkortsutbildningar bättre skulle kunna anpassas till personer med ADHD. Men nu visar det sig alltså att någon sådan anpassning inte verkar behövas.