Temabild: Pixabay

Ännu ingen ljusning för utsatta utan jobb

I slutet av september gick nästan var femte utlandsfödd Linköpingsbo och var tredje utrikesfödd i åldern 18-24 år utan jobb. Tillsammans med äldre, lågutbildade och funktionsnedsatta riskerar de att slås ut helt från arbetsmarknaden – trots att behovet av arbetskraft är skriande.

I länet som helhet och i Linköping ligger den totala arbetslösheten i princip oförändrad, på 8,6 respektive 6,1 procent. Den totala arbetslösheten i Norrköping sjunker, men bara marginellt. I september i fjol uppgick den till 12,2 procent. Nu är den nere i 11,9 procent.

Ungdomsarbetslösheten har dock sjunkit märkbart, i både Linköping och Norrköping, med närmare 1,5 procentenheter jämfört med i fjol.

I Linköping uppgick ungdomsarbetslösheten i slutet av september till 7,7 procent. I Norrköping var den 15,6 procent. Det kan jämföras med siffrorna från september 2016, på 9,3 respektive 17,1 procent.

Men när det gäller utlandsfödda ser situationen helt annorlunda ut. Särskilt bland de unga i åldrarna 18-24 år. Här har nästan inget förändrats under det senaste året.

I Linköping går fortfarande ungefär var femte utlandsfödd och var tredje utrikesfödd i åldern 18-24 år utan jobb. I Norrköping var var tredje utlandsfödd och varannan utrikesfödd ungdom arbetslös den sista september i år.

Enligt Arbetsförmedlingens juniprognos för 2017-2018 kommer både jobbtillväxten och efterfrågan på arbetskraft att vara stark i Östergötland det närmaste året. Inom vissa branscher är efterfrågan på arbetskraft redan så stor att den ses som ett direkt hinder för tillväxt.

Samtidigt gapar studieplatser tomma på flera av de utbildningar som förväntas leda direkt in på arbetsmarknaden. Och allt fler utomeuropeiskt födda, lågutbildade utan gymnasieexamen, personer med nedsatt arbetsförmåga och äldre i åldrarna 55-64 år står utan jobb. Fler än tre av fyra av länets arbetslösa ingår i någon av dessa grupper, som bedöms stå så långt från dagens arbetsmarknad att de betecknas som utsatta.

Att integrera våra nyanlända och förbättra matchningen av arbetslösa mot de jobb som finns, pekas av Arbetsförmedlingen ut som de två enskilt största framtida utmaningarna i Östergötland. Lyckas vi inte tillvarata de nyanländas kompetens och lösa näringslivets rekryteringsproblem, riskerar vårt län att få en utveckling med många långtidsarbetslösa som blir en försörjningsbörda och färre företagsetableringar – kanske till och med företagsflykt.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load