Bild: Niklas Luks

Antal döda i trafiken den lägsta någonsin

Förra året dog 254 personer i trafiken vilket är den lägsta siffran någonsin. Men det är långt kvar till målet att inte fler än 220 personer ska dö på de svenska vägarna.

– Vi måste jobba hårdare, mer metodiskt för att klara nollvisionen, vi har färre omkomna i vägtrafiken och vi kommer att fortsätta analysera arbetet mot färre omkomna, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

1997 sattes en nollvision upp och 2009 satte riksdagen ett delmål att år 2020 skulle antalet döda i trafiken inte överstiga 220 personer.

Under förra året dog 254 personer i vägtrafiken, en bit ner till målet men den lägsta siffran någonsin.

– Det är 46 procent mindre än för tio år sedan och för omkring 50 år sedan hade vi 1 300 personer omkomna i trafiken, då trafikarbetet var en tredjedel så stort som i dag.

Totalt antalet omkomna 2017 samtliga transportslag 2016 inom parantes:

 • Vägtrafik 254 (270)
 • Bantrafik 79 (89)
 • Sjöfart 21 (28)
 • Luftfart 5 (3)

Antal omkomna i vägtrafiken de senaste åren:

 • 2017: 254
 • 2016: 270
 • 2015: 259
 • 2014: 270
 • 2013: 260
 • 2012: 285

Nollvisionen

 • Sverige lanserade Nollvisionen 1997.
 • 2009 beslutade riksdagen om ett nytt etappmål som innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220.
 • Etappmålet innebär en halvering av antalet omkomna i trafiken från år 2007 till år 2020. Antalet allvarligt skadade i trafiken ska minska med en fjärdedel under samma period.

Källa: Trafikverket