Därför gör cyklisterna fel i trafiken

Enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har många cyklister fel uppfattning om var det är tillåtet att cykla i trafiken. Men att cyklister ibland bryter mot reglerna har också andra orsaker, enligt forskarna.

– Det vi kan se är att det finns en oklarhet i de regler som finns, säger Anna Niska, som är forskningsledare på VTI.

I studien, som VTI publicerade i höstas, deltog sammanlagt 600 cyklister från Stockholm, Göteborg och Linköping. De fick svara på ett antal frågor som rör trafikregler för cyklister. Resultatet visade att en klar majoritet av deltagarna hade koll på vissa regler, till exempel att det är förbjudet att cykla på vänster sida av en bilväg.

Andra regler hade cyklisterna sämre koll på. Över hälften av de tillfrågade cyklisterna i studien svarade att det är förbjudet att cykla över övergångsställen för fotgängare. Bara drygt 15 procent svarade rätt, det vill säga att det alltid är tillåtet.

Ännu förre angav rätt svarsalternativ för vad som gäller cykling i ett körfält avsett för bussar eller annan linjetrafik. Drygt 66 procent av de tillfrågade trodde att detta var helt förbjudet, när det i själva verket är tillåtet i vissa situationer. Bara 6 procent av de tillfrågade svarade rätt.

Men enligt Anna Niska, som är forskningsledare på VTI, är det inte så konstigt att så många av svaren var felaktiga.

– Det vi kan se är att det finns en oklarhet i de regler som finns, att man inte riktigt vet vad som faktiskt gäller, säger hon till News.

Nytt förslag kan ändra lagen

Utöver de oklara reglerna finns det också rent praktiska faktorer som spelar in. Ett exempel är när cyklister väljer att cykla på trottoaren.

– Ofta är det brister i infrastrukturen som leder till ett felaktigt beteende. Om man har en cykelbana på ena sidan korsningen som sedan försvinner på andra sidan, då är det många som i stället cyklar på trottoaren. Man tänker att cykelbanan borde fortsätta efter korsningen.

Enligt gällande trafikregler får cyklister, med undantag av barn upp till åtta år, aldrig lov att cykla på en trottoar. Men även här kan det enligt Anna Niska uppstå oklarheter.

– Finns det ingen cykelbana så ska cyklisten cykla i blandtrafik. Å andra sidan har vi nu en lag som säger att om det finns en cykelbana så måste man cykla där. Då får man inte cykla i vägbanan. Och ibland är det där en definitionsfråga. Vad är definitionen på att det finns en cykelbana om den finns, men att den innebär en jättelång omväg och ligger långt bort?

– Det där ligger nu som ett lagförslag att man ska ta bort den och att det ska vara upp till cyklisten själv att avgöra om man vill cykla i blandtrafik eller inte.

https://jkpgnews.se/blaljus/forst-pa-news-bilderna-pa-trimmade-elcykeln-som-chockade-polisen/