Efter IT-skandalen: Nu kan kritiserat IBM-avtal bli förlängt

Efter IT-skandalen på Transportstyrelsen i Norrköping fick Försäkringskassan i uppgift att sköta myndighetens IT-drift när det kritiserade IT-avtalet med IBM löpt ut. Men Försäkringskassan klarar inte uppdraget. Så nu ser Transportstyrelsen ingen annan utväg, än att förlänga med IBM.

Att Försäkringskassan skulle överta ansvaret för Transportstyrelsens IT-drift beslutades ganska snart efter IT-skandalen uppdagats. Detta efter att regeringen beslutat erbjuda verksamheter vilkas IT-drift är olämplig för utkontraktering ett statligt alternativ.

Men Försäkringskassan vill ha mer än de två år man fått på sig att förbereda sig för uppdraget. När Transportstyrelsen i höstas tog kontakt med kassan för att höra hur arbetet med IT-övertagandet fortskred, uppgav Försäkringskassan plötsligt att man behöver minst fyra år på sig för att klara uppdraget.

– Som professionell IT-människa anser jag att det inte går att ta över en sån verksamhet på två år. Inte för oss, säger Stefan Olowsson IT-direktör på försäkringskassan till Sveriges Radion P4 Östergötland.

Transportstyrelsen har efter beskedet från Olowsson utrett andra alternativ för IT-driften under de två år man kommer att stå utan IT-avtal efter det att nuvarande uppgörelse med IBM upphör att gälla år 2020. Sökandet efter ny, lämpligare, samarbetspartner har dock varit resultatlöst. Så nu ser det ut som om Transportstyrelsen måste förlänga det hårt kritiserade avtalet med IBM. Avtalet måste nämligen förhandlas om senast i år, om det ska fortsätta gälla.

För att avtalet ska kunna förlängas behöver det även godkännas av Säkerhetspolisen – Säpo. Enligt SR P4 Öst uppger källor med insyn i Transportstyrelsens affärer, att något sådant godkännande ännu inte givits. Uppgifter man från Transportstyrelsen inte vill kommentera.

Transportstyrelsens IT-avtal med datajätten IBM har lett till att mängder med ytterst känslig information, som bland annat rör rikets säkerhet, hanterats av personer, som fått uppdraget utan att genomgå erforderlig säkerhetskontroll. Risken för att känslig information ska läcka ut och hamna i orätta händer har därmed varit lika stor som uppenbar.

Turerna kring affären har varit många och långa. Transportstyrelsens generaldirektör har tvingats avgå och regeringen har förhörts av Konstitutionsutskottet – KU – om sin inblandning i härvan.

Exakt hur mycket och vilken information som har hamnat i orätta händer är det ingen som vet. Men en del av de uppgifter som hanterats bristfälligt är lika intressanta för främmande makt, som för den organiserade brottsligheten runt om i världen. I vissa fall rör det sig om uppgifter, som om de kommer i orätta händer, kan innebära livsfara för enskilda.