Foto: Andreas Schander

Extrabetalt för vårdpersonal

Region Östergötland lider brist på personal. Värst är det under sommaren. I dag beslutades om extraersättning för att lösa bemanningen.

Vårdplatssituationen är mest ansträngd på Universitetssjukhuset. Ett 70-tal vårdplatser på US är stängda på grund av att det saknas sjuksköterskor.

En rad åtgärder pågår för att förbättra situationen,  men det behövs ytterligare kortsiktiga insatser utöver de som redan görs. Därför tog regionstyrelsen i dag beslut om extraersättningar för att lösa bemanningsproblemen under sommaren. Det handlar om att ge extra ersättning till medarbetare som flyttar på sin semester eller jobbar extra pass under sommaren.

– För att de verksamheter som har svårast att få ihop bemanningen ska kunna komma vidare i sin planering och ge patienterna en god och säker vård i sommar har regionstyrelsen i dag beslutat att extraersättningar ska få användas som ett verktyg i begränsad omfattning, säger regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Det kan även bli aktuellt att ta in hyrpersonal, men strategin att fasa ut beroendet av bemanningsföretag står fast.