Temabild: Pixabay

Fick ändtarmen bortopererad – i onödan

Läkarna hade ännu inte fått svar på om patienten vars ändtarm man tagit cancerprover från, verkligen hade cancer. Trots det opererades personens ändtarm bort. Helt i onödan, visade det sig.

Det var på Universitetssjukhuset i Linköping – US – som patienten utreddes för misstänkt cancer i ändtarmen och lungorna.

Prover på misstänkta cancerförändringar från såväl lungor, som ändtarm skickades till laboratorium för analys. Provsvaren skulle bli avgörande för vilken behandling som skulle sättas in.

Opererade bort ändtarmen

Analysen av provet som gällde lungorna blev klar först. Den visade att förändringarna man hittat i patientens lungor inte hängde samman med förändringarna i patientens tarm.

Trots att man ännu inte fått svar på vad analysen av tarmproverna visade, fattade man då beslut om att operera bort patientens ändtarm.

Borde fått strålning och cellgift

Det visade sig vara ett misstag.

Provet som tagits från tarmen, visade visserligen att patienten led av ändtarmscancer. Men inte av den sort behandlande läkare tagit för givet att det rörde sig om.

Istället för att få hela sin ändtarm bortopererad borde den cancersjuka patienten ha behandlats med strålning och cellgifter.

US har tillsatt en intern utredning som ska visa vad som gick snett när det felaktiga behandlingsbeslutet fattades. Händelsen har även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg – IVO – i enlighet med Lex Maria.

News har det senaste året rapporterat om flera fel i vården som anmälts enligt Lex Maria. I ett av fallen tvingades en patient amputera en tå i onödan.

LÄS MER:

US-patient med skallblödning fick ingen operation – skrevs ut och dog

Missade rutin – patient fick svår blödning