Bild: Pixabay

Linköpingsforskarnas nya metod: De vet NÄR du blir sjuk

Att årets influensa förr eller senare kommer är vi vana vid. Men nu kan man förutsäga både när den gör sitt intåg i ett geografiskt område och exakt vilken dag den kommer att nå sin topp. Det kan vi tacka ett forskarlag från Linköping för.

 

Region Östergötland har i många år samlat in omfattande och detaljerad data som rör influensa.

Det har gjort det möjligt för Linköpingsforskaren Armin Spreco och hans forskarlag att ta fram en metod för att förutsäga säsongsinfluensans förlopp. Det betyder att man numera både kan förutsäga när säsongsinfluensan kommer att göra sitt intåg i ett specifikt geografiskt område och exakt på dagen när den väntas nå sin topp.

Användbara förutsägelser

Förutsägelserna kan bli användbara för såväl Region Östergötland och näringslivet, som andra samhällsaktörer som behöver kunna planera för att ovanligt många människor blir sjuka på en och samma gång.

– Det finns stora vinster med att veta när lokala influensor bryter ut och når sin kulmen. Då kan till exempel intensivvården och vaccinationsmottagningarna fatta väl underbyggda beslut om när de ska sätta in extra resurser, säger Armin Spreco, epidemiolog och statistiker i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Hur ett influensautbrott utvecklar sig avgörs av många olika faktorer. Därför är utbrotten svåra att förutsäga. Olika säsonger ger exempelvis olika sorters influensa, som i sin tur ger mildare eller svårare symptom.

Rik flora av data om influensa

Att det är just i Östergötland metoden att förutspå influensautbrott tagits fram, är ingen slump. Regionen Östergötlands databaser är några av de mest innehållsrika i landet. Här finns information om allt från influensafall konstaterade av läkare, till hur många som ringer 1177 i ett visst ärende.

– Det ger oss ett innehållsrikt underlag att forska på, och vi kan bland annat se trender när patienter börjar ringa vården om influensan. Databaserna står för en värdefull källa till hälsoanalys där vi ligger långt framme internationellt, säger Armin Spreco.

Än har Sprecos nya metod inte börjat tillämpas. Först ska forskningen breddas, så att den inte enbart omfattar de boende i Östergötlands län. Men planer på att ta metoden i bruk inom den östgötska vårdsektorn finns redan och enligt forskarlaget bakom den nya metoden ska den gå att ta i bruk inom vad man kallar ”en rimlig tid”.