Bild: Hejdlösa Bilder/VTI

Halt i hela länet

En klass 1 varning för plötslig ishalka gällande Östergötland under dagen och i morgon fredag, har utfärdats.

Håll koll på trafiken här.

Mer om ishalka:

Definition för Varning klass 1 plötslig ishalka: Väderförhållanden som medför plötslig ishalka, exempelvis underkylt regn, regn på kalla vägbanor eller regn som följs av snabbt tillfrysande vägbanor. Risk för halka på vägar. Om prognosen ändras till kraftigare underkylt regn med 3mm eller mer inom 6 timmar uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Källa: SMHI.