Carl Zeidlitz. Foto: Pressbild.

Här finns länets bästa rastplats

När Motormännen har undersökt drygt 250 rastplatser runt om i Sverige har man kommit fram till länets bästa rastplats finns längts E4:an och vid Vättern.

Östergötlands bästa rastplats är Vida Vätterns rastplats – det har Motormännens vägombud kommit fram när man inventerat och bedömt, i runda tal, 250 rastplatser efter hur tillgängliga de är, om det finns tillräckligt med parkeringsplatser och vart man ställer sin husbil, säkerhet, om det finns möjligheter för barnen att leka eller rasa av sig, rena och fräscha toaletter och mera. Redan 2014 utsågs Vida Vättern till Östergötlands allra bästa rastplats.

– Inventeringen av rastplatserna är en del i Motormännens trafiksäkerhetsarbete. Det är viktigt att det finns bra och fräscha ställen för bilister att rasta på vid längre körningar. Trötthet bakom ratten kan vara lika farligt som rattonykterhet. Därför kan en paus vara avgörande för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Under försommaren kommer Motormännens vägombud att sätta upp skyltar med texten ”Länets bästa rastplats” på 20 rastplatser runt om i landet. Samtidigt drar årets inventeringar igång.

Du hittar länets vackraste rastplats vid avfart 105 och på platsen ligger även en restaurang som tidigare var ett motell byggt redan 1954 och som därmed var landets allra första. Detta har även under en tid tjänat som flyktingförläggning.