Fastigheten Paddan kan komma att rivas. Bild: Andreas Schander

Förslaget: Här ska Linköpings multihall byggas – företag kan tvingas flytta

Nu har kommunen pekat ut den mest lämpliga platsen för Linköpings multiarena. Det innebär att en industrifastighet måste rivas och att flera företag tvingas till flytt.

– Vi får lösa den situationen, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Behovet av idrottshallar är enormt stort i Linköping och nu finns en utpekad plats som i dagsläget är mest aktuell för en multihall. Kommunen har utrett frågan och rekommendationen är att hallen ska byggas på fastigheten Paddan i Kallerstad som ligger i änden på Ottargatan, nära Gumpekullarondellen.

En utredning där finansiering, ägande, drift och innehåll tas med kommer att presenteras för kommunstyrelsen. Paddan är förstavalet och anledningen är att platsen anses lättillgänglig men fastigheten innehåller i dag ett flertal företag som måste leta efter nya lokaler om kommunen bestämmer sig för att bygga just där.

– Fastigheten ägs av kommunen och vi har hyresgäster där och det måste vi så klart lösa i så fall, säger Elias Aguirre.

Det finns ytterligare fem utpekade platser där en hall kan komma att byggas men Paddan är förstavalet. Anledningen är att området inte kan bebyggas med bostäder. Då vill kommunen utnyttja området för en multihall i stället.

– Vi inte får bygga bostäder där på grund av närheten till Kallerstadsleden där det går tung trafik som får transportera farligt gods. Stadsarkitekten har pekat ut denna plats som den mest lämpliga för en multihall, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Multihallen väntas innehålla tre fullstora planer samt utrymme för dans, rehab och fysträning.

– Om det finns mindre ytor går det till exempel att värma upp eller varva ner där. Då behöver föreningarna inte hyra de stora planerna lika länge. Det blir billigare för dem samtidigt som fler kan använda de stora planerna. Vi behöver också få till ytterligare en hemmaarena med god läktarkapacitet för våra elitlag, då alla inte får plats att spela sina matcher i Sporthallen, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth.

Om ägandet kommer att ske genom det kommunala bolaget Lejonfastigheter eller av en privat aktör är inte klart.

Kommunen meddelar att hyreskostnaden för en multihall i denna storlek ligger på mellan 15 och 21 miljoner kronor och att byggnationen kommer att hamna på mellan 170 och 215 miljoner kronor, enligt en grov första beräkning.

Allt ligger långt fram i tiden och det kommer att dröja flera år innan en multihall står färdig.