Sara Skyttedal vill höja hastigheten. Bild: Oskar Luren/Linköpings kommun.

Skyttedal: Höj farten på Linköpings vägar

Kristdemokraterna i Linköping har lämnat ett förslag på att de vill höja hastighetsbegränsningen på vägarna i Linköping.

– För de som rör sig i biltrafiken i staden är det uppenbart att de nya hastighetsgränserna inte förbättrat framkomligheten. Det är långa köer under rusningstid även på vägar där flödena skulle kunna fungera smidigare. Trafiksituationen och köbildningen är på en nivå som inte är rimlig för en stad av Linköpings storlek. Det är uppenbart att hastighetssänkningen snarare är ett symtom på den svenska trygghetsnarkomanin, säger Kristdemokraternas kommunalråd Sara Skyttedal, i en kommentar.

För fem år sedan sänktes begränsningen på vägarna i Linköpings tätort. Kristdemokraterna ställer sig nu frågande till om det skett några positiva effekter av sänkningen. De anser även att kollektivtrafikens försämrade framkomlighet påverkas negativt av det dåliga trafikflödet.

– Störst negativ miljöpåverkan har självklart köbildningen som dominerar vid flertalet knutpunkter i staden och bidrar till ökade utsläpp och sämre innerstadsmiljöer. Vi önskar se en revidering av hastighetsplanen där man på nytt bedömer vilka hastigheter som är ändamålsenliga för att uppnå optimal trafikplanering, säger Sara Skyttedal.

Forskare sågar förslaget
Men forskare i Linköping stöder inte Kristdemokraternas förslag på att höja hastigheten.
– Höjd hastighet ger inte bättre kapacitet under rusningstid, det spelar ingen roll vad som står på plåtskylten för det är svårt att köra så fort som man vill i alla fall, man bromsas av rödljus och övergångsställen även om hastigheten höjs. Så att höja hastigheten ger ingen effekt på bättre framkomlighet alls, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut).

Och även om hastigheten skulle höjas så väntas effekten bli liten. KTH (Kungliga tekniska högskolan) har studier från andra städer som visar att sänkningen från 50 till 40 kilometer i timmen i tätort i praktiken bara har inneburit en liten skillnad.

– I studierna ser man att hastigheten i praktiken har minskat med 2 kilometer i timmen, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load