Den här delegationen från Vreta Kluster besökte Holland. Foto: Vreta Kluster.

Holländska insekter blir mums för östgötska höns

Insekter kan få stor betydelse i framtiden. Nu har en delegation från Vreta Kluster besökt holländska insektsodlare och forskare för att lära sig mer.

Insektsfrågan är högaktuell och förra året godkändes uppfödning och användning av utvalda insekter som råvara i fiskfoder. Insekter är en klimatsmart proteinkälla och förhoppningen från branschen är att det också blir godkänt för användning i annan djurproduktion, exempelvis till fjäderfä. De insekter som används är bland annat mjölmask och larv från Vapenflugan, så kallad BSF (Black Soldier Fly).

Det pågår redan flera forsknings- och utvecklingsprojekt i Europa, där Holland ligger långt fram med både forskning och företagande. Även svenska SLU forskar på insekter som avfallsbehandlare och foder, berättas det i ett pressutskick från just Vreta Kluster.

– Insekterna har en fantastisk potential för att göra om organiskt avfall och restprodukter till foder. Från de holländska försöken lärde vi oss också att levande insekter i hög grad kan påverka värphönsens välmående genom att de får ökad sysselsättning och mer utlopp för sitt naturliga beteende. Det var tydliga och glädjande resultat. Tidigare har vi mest diskuterat möjligheten till klimatsmart foder och en ersättning till fiskmjölet, säger Per Lindahl, projektledare, Vreta Kluster i samma pressmeddelande.

Vreta Kluster besökte nyligen insektsuppfödare på företaget Wadudu och insektslabb i Holland i syfte att studera de försök som görs med insekter i värphönsbesättningar. Hönsen får dels foder på insektsmjöl, men också levande larver i ströbädden där hönsen kan plocka dem.

I princip skulle larverna kunna leva av gödseln men av regelskäl är det inte sannolikt att man kan föda upp larver på det viset. Men kan man på olika sätt ge levande larver kan det ge goda effekter på hälsan, även om det bara är mindre mängder, när hönsen får använda sina naturliga instinkter till födosök.