Foto: Unsplash

Här är viktigaste valfrågan för östgötarna

Invandringen är den viktigaste valfrågan för östgötarna. Det visar en undersökning som tidningen Dagens Samhälle gjort, i samarbete med mätinstitutet Demoskop.

Enligt kartläggningen, i vilken Sverige delas in i sex regioner, tycker 18 procent av de boende i Östra Götaland att invandringen är den viktigaste valfrågan. På andra respektive tredje plats kommer miljön (16 procent) och vården (15 procent). Integrationen och skola/barnomsorg är två andra viktiga frågor, som 13 respektive 11 procent av Östra götalandsborna prioriterar högt inför valet.

Slår man samman invandringen och integrationen, som är två valfrågor med starka beröringspunkter blir valfrågor som kan relateras mer eller mindre direkt till invandringen de viktigaste för ungefär var tredje väljare, eller 31 procent av de tillfrågade, vilket motsvarar snittet för riket.

Situationen är likartad i nästan hela landet. I fem av sex undersökta regioner pekas invandringen ut som den viktigaste valfrågan. Integrationen finns med på regionernas 4-i-topp i samtliga undersökta områden.

Stockholms län går dock mot strömmen i fråga om vilken valfråga som är den allra viktigaste. Där tycker de som ingått i undersökningen att miljön måste gå före allt annat i valet. Här kommer dock invandringen på delad andra plats, med vården, över valets viktigaste frågor, medan integrationen kommer på tredje plats.

Något överraskande är, att invandringen ses som den viktigaste valfrågan av de boende i Norrland, där hela 26 procent av de tillfrågade rankar invandringen högst bland valfrågorna. Tillsammans med integrationen, som 12 procent av de tillfrågade norrlänningarna tycker är viktigast, gör det invandringsrelaterade frågor till de viktigaste valfrågorna för fyra av tio (38 procent) av Norrlandsväljarna.

– Det är en större samsyn än vad jag hade förväntat mig, men det finns några intressanta skillnader. säger Peter Santesson, chef för Demoskops opinionsanalys till Dagens samhälle.

Kartläggningen har pågått från den 1 jui, till den 7 augusti och omfattat 3 000 svenskar i hela landet.