Foto: Pixabay

Katetern byttes inte i tid – växte fast i patienten

Vårdpersonalen missade att patientens kateter behövde bytas. Detta upptäcktes först när hjälpmedlet mer eller mindre växt fast i patienten. För att få loss det tvingades man operera.

Katetern sattes in på en vårdcentral i Linköping. Detta sedan man upptäckt att en man i 70-årsåldern som sökt vård för misstänkt prostatacancer hade en stor mängd urin i blåsan.

Patienten remitterades därefter till urolog, som bekräftade att mannen led av prostatacancer.

Kommunikationen gick snett

70-åringen ordinerades hormoninjektioner för sjukdomen. Dessa skulle ges på hans vårdcentral till vilken patienten återremitterades från urologen.

I samband med remissförfarandet gick något snett. Av någon anledning noterades det aldrig att den cancersjukes kateter behövde bytas.

Det ledde till att det planerade bytet inte blev av.

Tvingades operera

Först då kateterspetsen förkalkats, så att katetern mer eller mindre växt fast i patientens urinrör upptäcktes missen. Vid det laget satt katetern fast så ordentligt att man tvingades avlägsna den kirurgiskt.

En internutredning har inletts. Nu har händelsen även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i enlighet med Lex Maria.