Kövarning på E4 vid vägarbete

Se upp för köer på E4. Vägarbete pågår mellan Linköping och Norrköping.

Det pågår ett större vägarbete mellan Linköping och Norrköping. Mitträcket ska lagas på flera platser och det är trångt att passera i båda riktningarna mellan Trafikplats Linköping Östra (113) och Trafikplats Norsholm (115). Det har stundtals blivit köbildning på den aktuella sträckan.