Linköping inför 20 stationer för uthyrning av elcyklar. Bild: Pixabay. Linköpings kommun

Linköping inför landets största elcykelpool – här ska cyklarna finnas

Nu är det klart var de 200 elcyklarna för uthyrning ska placeras i Linköping.

Planerna är att placera ut 200 elcyklar på 20 laddstationer runt om i Linköping. Det skulle i så fall betyda att kommunen kommer ha landets störta elcykelpool. Men än återstår pusselbitar som till exempel att hitta en leverantör av elcyklarna. Just nu pågår en upphandling.

Upphandlingen måste även göras klar först innan kommunen vet exakt hur poolen kommer att fungera. Men nu är beslutet taget om var laddstationerna ska finnas.

Placeringen av laddstationerna har bestämts efter hur inpendlare rör sig, hur människor rör sig i staden, hur cykelleder löper och används, var många människor arbetar och befintlig kollektivtrafik.

MER: Projektet väntas kosta tio miljoner kronor

I innerstaden har det varit en utmaning att hitta möjlig markyta för laddstationerna.

– Det har varit ett mycket intressant arbete där vi har lyssnat till invånarna och involverat Östgötatrafiken, trafikplanerare, landskapsarkitekter, cykelsamordnare, trafikingenjörer och många fler. Utifrån resultatet har vi nu beslutat att laddstationerna kommer att placeras på olika platser centralt, som vid resecentrum och större arbetsplatser. Vi testar också att placera ut några av stationerna i några utvalda bostadsområden, säger Marie Westerholm som är Sankt Kors projektledare för elcykelpoolen, i ett pressmeddelande.

Huvudsyftet är att få en minskad bilanvändning men vad det kommer att kosta att hyra en elcykel är ännu inte klart. Elcykelpoolen utvecklas och implementeras av Sankt Kors Fastigheter på uppdrag av Linköpings kommun. Dukaten kommer att drifta cyklarna och även ansvara för kundtjänsten.

Här ska cyklarna finnas

Här de stadsdelar som elcyklarna ska placeras:

 • Ryd
 • Mjärdevi
 • Västra Valla (3 stationer)
 • Östra Valla
 • Skäggetorp
 • Gottfridsberg
 • Garnisonen
 • Innerstaden (6 stationer)
 • Hejdegården
 • Mellan Ekkällan och Ramshäll
 • Resecentrum
 • Stångebro
 • Tannefors