Temabild: Pixabay

Lång kö till plats på LSS-boende i Linköping

36 personer. Så många stod i december i kö för plats på LSS-boende i Linköping. Det lär de få fortsätta göra. I den senaste mätningen var den genomsnittliga väntetiden 16 månader.

Bristen på LSS-bostäder är skriande på flera håll i länet. Men Linköping är en av de kommuner där flest får vänta längst på plats i så kallat LSS-boende.

Det visar statistik från Inspektionen för vård och omsorg – IVO – som Sveriges Radio tagit del av.

Bryter mot lagen

Alla som beviljas plats i LSS-boende ska få en sådan inom skälig tid.

Så säger lagen.

Men en del kommuner lever inte upp till lagen.

För att staten ska kunna ha koll på vilka dessa kommuner är, ska alla beslut som inte verkställts inom tre månader rapporteras till IVO.

Svårt flytta hemifrån

Rätt till LSS-boende har bara den som inte klarar sin vardag utan hjälp. Det betyder att den som beviljas plats, men ändå inte får det, måste bo hos sina anhöriga. Det gör det exempelvis mycket svårt för ungdomar med funktionsnedsättning att flytta hemifrån och leva ett självständigt liv.

De omfattas av LSS-lagen

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  3. personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

(Källa: 1177.se)

Icke verkställda beslut gällande Bostad för vuxna som rapporterats till IVO i december 2018:

Norrköping: 59

Linköping: 36
Motala: 24

Mjölby: 13
Söderköping: 6

Genomsnittlig väntetid i månader under 2017, till Bostad för vuxna (statistik från IVO):
Norrköping: 21

Mjölby: 17
Linköping: 16
Söderköping: 15

Finspång: 15
Motala: 13
Boxholm: 4

Källa: Sveriges Radio