Stort sparkrav där cancersjuka drabbas hårdast. Bild: Temabild Pixabay, Andreas Schander

Mångmiljonbelopp ska sparas på cancersjuka

Hälso- och sjukvården i regionen blöder. Flera avdelningar har fått stänga och nu har regionstyrelsen i Region Östergötland klubbat igenom att ytterligare 50 miljoner kronor ska sparas – enbart på cancersjuka.

– Det kan vara svårt att rationalisera i en verksamhet som delvis redan är underbemannad, säger Ann Josefsson, produktionsenhetschef på CKOC (Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård) på Universitetssjukhuset i Linköping.

Vissa kliniker har stängda vårdplatser vilket medför risker för kö till vissa behandlingar och operationer. På CKOC är sparkravet 50 miljoner kronor under 2017.
– Vi har just nu stängda vårdplatser på lungmedicin, ortopeden och på kirurgen, säger Ann Josefsson.

Enligt Ann Josefsson finns det viss risk att vårdplatserna inte kommer att kunna öppna igen i en nära framtid.
– Parallellt med stängda vårdplatser har vi minskat antalet operationer. Samtidigt har vi produktionsökningar varje år, fler patienter, fler operationer.