Bild: Pixabay.

Mångmiljonregn över Östergötland

Nu satsar man rejält på miljön inom projektet ”Klimatklivet” då Naturvårdsverket skjuter till hela 183 miljoner till 38 olika satsningar.

“Klimatklivet” startade 2015. Hittills har det beviljats stöd i Sverige på totalt 4,53 miljarder kronor till lokala investeringar som bidrar till att minska utsläpp som påverkar klimatet. Länsstyrelsen skriver förslag till beslut på ansökningarna från länet. Naturvårdsverket tar sedan beslut om stöd.

I den senaste omgången beviljades stöd till 38 investeringar i Östergötland med ett samlat stödbelopp på över 183 miljoner kronor. En stor del av beloppet, närmare bestämt 135 miljoner kronor, går till gasföretaget Gasum AB som ska bygga en produktionsanläggning för flytande biogas.

– Biogas, både i komprimerad och i flytande form kommer att vara en viktig pusselbit när vi går mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030, säger Oskar Klingvall, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Östergötland, i ett pressutskick.

Flera företag har fått stöd till merkostnaden till att köpa tunga fordon drivna på biogas. I övrigt är majoriteten av de åtgärder som stöttats laddstationer i bostadsrättsföreningar.
Stödet ges i första hand till åtgärder med störst varaktig minskning av utsläpp per investeringskrona. Hänsyn tas också till åtgärdernas möjlighet att bidra till spridning av teknik och effekt på andra miljökvalitetsmål.

Beviljade projekt i Östergötland :

Här kan du se vad för projekt som får bidrag och hur mycket.