Foto: Pixabay

Mässlingvaccinet – en klassfråga som skiljer fattig från rik i Östergötland

Sjukdomslarmen duggar tätt och just nu uppmanas vi att vaccinera oss mot flera farliga sjukdomar. Men i Östergötland omfattas vaccinationer inte av högkostnadsskyddet. Här är möjligheten att skydda sig mot exempelvis mässlingen en klassfråga.

 

I många svenska landsting är det gratis att vaccinera sig. Men inte i Östergötland. Här får man räkna med att det kan kosta uppemot en tusenlapp att skydda sig mot mässlingen och influensan.

Att vaccinera sig mot mässlingen kostar nämligen 320 kronor, per vaccination. För att skydda sig mot influensan får man betala 300.

Vill man även vaccinera sig mot de smittsamma lunginflammationsbakterierna pneumokocker – vilket man rekommenderas att göra om man fyllt 65, till exempel – får man vara beredd att punga ut med ytterligare 470 kronor.

Den som därutöver behöver förnya sitt stelkrampsskydd och testa om de har fullgott skydd mot turberkulos, TBC, får räkna med att kostnaden stiger med ytterligare ungefär en tusenlapp.

Trots att man får betala, är vaccination ändå en förhållandevis billig ”sjuk- och livförsäkring” – för de östgötar som jobbar och tjänar pengar.

Men de som har allra svagast ekonomi, exempelvis de som tvingas leva på kommunalt försörjningsstöd, har varken råd att hålla sig själva friska, eller skydda andra mot smittsamma sjukdomar genom att bidra till den så kallade flockimmuniteten. Några extrapengar för mediciner och sjukvårdsbehandlingar som inte omfattas av högkostnadsskyddet går generellt sett inte att få – varken i Norrköping eller Linköping.

Enligt socialtjänstlagen har alla visserligen rätt att söka ekonomiskt bistånd för alla kostnader de vill ha hjälp från kommunen med. Men för att man, som enskild, ska få bidrag till vaccinationer, måste man kunna visa att man har ett mycket trängande behov, av att skydda sig.

– Det är möjligt att man skulle kunna få kommunalt bistånd om man kan styrka att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet. Men generellt beviljar vi inget bistånd till läkarvård och mediciner som inte omfattas av högkostnadsskyddet, säger Mikaela Schullström, gruppchef på mottagningsenheten för försörjningsstöd hos Linköpings kommun.

– Någon ändring av dessa riktlinjer finns inte på agendan. Ska en sådan ändring göras måste den först upp i socialnämnden för beslut. Så vaccinationer är en klassfråga. Det är en kostnad man, likt mycket annat, inte har råd med om man lever på kommunalt försörjningsstöd, fortsätter hon.

I Norrköping finns inga lokala kommunala riktlinjer för hur man ska hantera ansökningar om bistånd för vaccinationskostnader. Men inte heller här är det, generellt sett, möjligt att få extra bidrag för att skydda sig mot mässlingen och influensan.

– Ekonomiskt bistånd har ingen specifik riktlinje vad gäller kostnad för vaccinationer. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer bör socialtjänsten vara restriktiv med att bevilja ekonomiskt bistånd till läkemedelskostnader som inte täcks av högkostnadsskyddet. Om en ansökan inkommer om kostnad för vaccination görs dock alltid en utredning och individuell bedömning enligt socialtjänstlagen, säger Tina Mathsson Hagman, verksamhetschef, ekonomiskt bistånd vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret hos Norrköpings kommun.

Missa inga nyheter:

Anmäl dig till Linköping News nyhetsbrev – helt gratis!

Ladda ner Linköping Newsappen:

Android eller iOS(Iphone).

Följ Linköping News på Facebook.

-----

No more pages to load