Foto: Pixabay

Nya beskedet om trafiken mellan Östergötland och Stockholm

Järnvägsprojektet Ostlänken ska skapa bättre förbindelse mellan Östergötland och Stockholm. Nu kommer ett nytt besked kring ärendet.

Syftet med järnvägsprojektet Ostlänken är att förbättra persontrafiken längs de första 20 milen från Stockholm längs Södra stambanan i Södermanland och Östergötland

Från början var planen att tåget skulle gå 320 kilometer i timmen. Men nu meddelar Trafikverket att det blir 250 kilometer i timmen istället.

– De nya förutsättningarna gör att restiden förlängs med några minuter. För Norrköping är restiderna till Stockholm med 250 km/h ändå mycket bra och med den ökade kapacitet Ostlänken innebär ges goda förutsättningar för ökad integration mellan Östergötland och Stockholmsregionen, säger Lars Stjernkvist (s), Norrköpings kommuns styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Enligt Trafikverket planeras Ostlänkens trafikstart ske år 2033-2035.