Temabild: Pixabay

Nya regler ger dubbelt så många miljöfarliga bilar i trafiken

Sedan Transportstyrelsen förenklade reglerna för bilbesiktning har antalet bilar som underkänns av miljöskäl halverats. Det oroar en annan statlig myndighet – Naturvårdsverket.

Sedan den 20 maj i år gäller förenklade regler för bilbesiktning. Det har fått till följd att antalet bilar som underkänns för att de släpper ut miljöfarliga ämnen halverats. Från cirka 114 000 mellan juni och oktober i fjol, till 57 000 under samma period i år.

Färre bilar underkänns

Förändringarna består bland annat i att landets besiktningsmän inte längre får underkänna bilar enbart för att deras diagnossystem visar felkoder. Gränsen för hur mycket av den giftiga gasen kolmonoxid och cancerframkallande kolväten som en bensinbil som står på tomgång får släppa ut har också höjts.

De nya reglerna infördes för att Transportstyrelsen tyckte att de gamla var så krångliga att många bilar underkändes på felaktiga grunder.

Oroas av höjda utsläpp

Nu hävdar dock en del bilprovare att reglerna blivit för enkla. Så enkla att bilar vars avgassystem inte ens fungerar går igenom besiktningen.

Det har fått Naturvårdsverket att reagera.

– Vi är helt enkelt oroade för att fler bilar med höga utsläpp kommer att släppas igenom i bilbesiktningen. Anledningen till att vi är oroade över detta är att vi har problem med för höga halter av luftföroreningar i många städer, säger Leif Holmberg, enhetschef på Naturvårdsverket till Sveriges radio P4 Östergötland.