Temabild: Pixabay

Nya regler ställer nya krav på privata drönare

Snart blir det möjligt att flyga fritt med drönare på betydligt större områden än förut. Men bara med drönare som väger mindre än sju kilo. För större fjärrstyrda flygetyg krävs tillstånd – även om de flygs privat.

Det är Transportstyrelsen som beslutat uppdatera sina regler för drönarflygning. Från och med den första februari kommer man att behöva tillstånd för all flygning med drönare som är tyngre än sju kilo – oavsett om man flyger privat eller kommersiellt.

Hittills har all kommersiell flygning med drönare varit tillståndspliktig, medan privatpersoner fått flyga fritt, så länge deras drönare inte inkräktat på flygplatsernas kontrollområden. Eftersom dessa områden ofta sträcker sig flera mil runtom en flygplats, har det dock i praktiken inneburit att många privatpersoner trots allt behövt ansöka om tillstånd, hos flygplatsernas flygledare, för att få sända upp sina drönare i luften.

Nu slopas detta generella tillståndskrav. För att underlätta både för drönarflygare och landets flygledningar har man istället bestämt att enbart den som vill flyga närmre än fem kilometer från flygplatsernas start- och landningsbanor behöver tillstånd. Det gäller dock enbart små drönare, med en vikt under sju kilo som framförs i en maxfart på 90 kilometer per timme och som inte flyger högre än tio eller 50 meter från marken. Alla andra drönare kräver tillstånd – även de privatägda. Vill man flyga närmre än en kilometer från en helikopterflygplats, måste man först kontakta flygplatsen.

För enkelhetens skull har Transportstyrelsen även bestämt att samma regler ska gälla, både för privatpersoner och proffs.

Det betyder dock inte att det är fritt fram för flygning med lätta drönare.

– Nej, man behöver, som sagt fortfarande tillstånd när man vill flyga nära en flygplats. Och man får inte flyga högre än 120 meter eller ovanför djur och människor. Så det är inte fritt fram, bara för att man har en liten drönare. Man behöver ha koll på vilka regler som gäller, säger Rémi Vesvre på Transportstyrelsen.

Medan kraven för flygning i mörker och flygning med drönare som väger 7-25 kilo förenklas, beläggs alla drönare – oavsett vikt – med krav på märkning, av vilken ägarens identitet framgår.

Flera nya typer av tillstånd införs också, för speciella flygningar, som flygning utom synhåll och på hög höjd.

Tidsbegränsningen för merparten av de tillstånd som utfärdas tas bort helt och modellflygklubbar garanteras att få fortsätta flyga enligt egna stadgar, efter godkännande från Transportstyrelsen.

För drönare som används av militär, tull, polis, sök- och räddning, brandbekämpning, kustbevakning och haveriutredningar, kommer specialregler att gälla.

Alla drönare som väger mellan sju och 150 kilo kommer att omfattas av de nya reglerna.

Information om exakt vad som gäller hittar man på sajten www.mindronare.se där man även kan ladda ner en app som ger direktaccess i mobiltelefonen, till det nya regelverket.