Temabild: Pixabay.

Missade rutin – patient fick svår blödning

Patienten berättade att hen råkat ta blodförtunnande medicin – tvärtemot instruktionen i kallelsen till sjukhuset. Trots det tog US-personalen ett vävnadsprov i patientens magsäck. Resultatet blev en magblödning.

Patienten hade fått problem med magen som behövde utredas med endoskop – en kamera som förs ned i magen och med vars hjälp man även kan ta vävnadsprov.

Den sjuka tog blodförtunnande medicin för en annan sjukdom. Sådan medicin ökar blödningsbenägenheten.

Glömde vårdens instruktion

För att patienten inte skulle börja blöda i magsäcken under endoskopin uppmanades personen att hoppa över den blodförtunnande medicinen den dag då undersökningen skulle göras. Något som är standard vid liknande undersökningar.

Patienten glömde dock bort instruktionen och tog därför av misstag sin blodförtunnande medicin, samma dag som endoskopin var inplanerad.

Detta informerade patienten på Universitetssjukhuset i Linköping – US – om.

Personalen bröt mot rutinerna

Trots det genomfördes endoskopin. Samtidigt togs ett vävnadsprov från patientens mage.

Dagen därpå återkom patienten till US, med en blödning i magsäcken. En blödning som inte kunde stoppas med mindre än att flera vårdinsatser sattes in. Under behandlingen tvingades patienten vara inlagd på sjukhuset.

Som tur var undkom patienten utan allvarliga efterverkningar. Men händelsen utreddes ändå internt av sjukhuset.

Nu har den även anmälts till Inspektionen för vård och omsorg – IVO – i enlighet med Lex Maria.