Fredrik Präntare är nu en glad och prisad doktorand. Foto: Mattias Tiger

Han får prestigefyllda priset

Fredrik Präntare, 28-årig doktorand på Linköpings Universitet, tilldelas Lilla Polhemspriset på 50 000 kronor. Det är Sveriges Ingenjörer som delar ut priset för bästa examensarbete och Fredrik får det för att han utvecklat och förbättrat samarbetsförmågan i strategispel, vilket kan få stor betydelse för vidare utveckling av AI, artificiell intelligens.

 

 

 

 

För Fredrik Präntare kom den här utmärkelsen som en fullständig överraskning. Det är universiteten som tar ut och nominerar till priset.

–Det visste jag, men det är så länge sedan att jag hade glömt bort det och nu kommer det dock som en glad överraskning, säger Fredrik.

Att få agenter att samarbeta i realtid och därmed uppträda mer intelligent, är ett välkänt problem i strategispel. Det har också många viktiga motsvarigheter i verkligheten, exempelvis för skapandet av arbetsgrupper som skall lösa specifika problem eller för att ta fram optimala tvärfunktionella team med tilldelade uppgifter. Och inte minst inom artificiell intelligens, AI. Fredrik Präntare har i sitt examensarbete ”Simultaneous coalition formation and task assignment in a real-time strategy game”utvecklat en ny och effektiv AI-algoritm som löser samarbetsproblemet där autonoma agenter själva måste formera sig i grupper och tillsammans fördela och lösa uppgifter på bästa sätt. Det här kan också tillämpas i sjukvården.

För patientens bästa

–Det finns generella problem inom matematisk optimering och här kommer min algoritm in. Med den i ett dataprogram kan man inom sjukvården kan man, enkelt uttryckt, mata in läkare och sjuksköterskor och deras kompetenser på en avdelning i datorn. Algoritmen implementerad i programmet plockar då ut de läkare och sjuksköterskor som arbetar bäst tillsammans för att lösa ett specifikt problem och för patientens bästa, säger Fredrik Präntare.

Med Fredriks AI-algoritm i ett dataprogram kan den användas på många andra ställen och situationer där man vill få människor och exempelvis robotar att jobba i lag för att snabbt och precist lösa problem, enligt Fredrik. Examensarbetet ”Simultaneous coalition formation and task assignment in a real-time strategy game” som ledde fram till den här algoritmen, gjorde han vid institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet, i samarbete med Paradox Development Studio i Stockholm.

Har du gett algoritmen något namn?
– Nej, jag har inte kommit på något bra än.

Fredrik Präntare är född 1990 i Bollnäs och uppvuxen i Söderhamn. Nu bor han i Linköping där han är doktorand och forskar om artificiell intelligens. Samtidigt är han spelutvecklare på Dimfrost Studio, där han även är en av fyra delägare och pendlar mellan Linköping och Norrköping. Han coachar också studentlag i tävlingsprogrammering och har dessutom även tre kurser i programmering och AI.

Lilla Polhemspriset delas ut vid Polhemsfesten i Stockholm 14 november, då Sveriges Ingenjörer även delar ut det stora Polhemspriset 2018.