Skäggetorp. Bild: Andreas Schander

Radhusområde byggs i Skäggetorp

Det har länge pratats om att bygga radhus i Skäggetorp. Nu ser den visionen ut att bli verklighet snabbare än vad man kanske trott.

Samhällsbyggnadsnämnden har gett  klartecken till att påbörja planarbetet för 100 nya lägenheter i form av både flerbostadshus och radhus i Skäggetorp. Detta kommer att bidra till större variation i Skäggetorps utbud av bostäder vilket länge varit på kommunens önskelista. Stångåstaden har begärt planbesked för fastigheten Gåsen 3. Stångåstaden hänvisar till pågående programarbete för Skäggetorp, där ambitionen är att komplettera bostadsbebyggelsen med nya bostäder. Förslaget är att bygga på befintliga parkeringsytor.

– Det är viktigt att det kommer igång byggande i Skäggetorp. Vi har genomfört en stor dialog med Skäggetorpsborna och det är viktigt att vi får till en större blandning av boende. Därför är det positivt att Stångåstaden ser möjlighet att bygga radhus här, säger Elias Aguirre socialdemokraten och samhällsbyggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

Stångåstaden ansöker om att få bygga nya hyresrätter och radhus längs med Nygårdsvägen. Ansökan inbegriper 100 bostäder, men antalet bostäder kommer förmodligen att bli fler. En viktig utgångspunkt kommer vara att planläggningen innebär permanent och långsiktigt byggande.

Planarbetet påbörjas när planprogrammet för Skäggetorp ställs ut, vilket förväntas ske under vintern 2017.