Mats Johansson (S).
Foto: Region Östergötland

Regionrådet: Fler vårdplatser är den viktigaste frågan just nu

Återtagande av de 70 vårdplatser som gått förlorade det senaste året och ett antal nya platser som kan tas i bruk omgående. Det är den enskilt viktigaste vårdfrågan just nu, anser regionstyrelsens ordförande Mats Johansson (S).

Trots att han tillsammans med sina partikolleger i Socialdemokraterna Östergötland de senaste åren varit med om att tillföra vården 500 miljoner, av vilka cancervården och förlossningsvården fått 100 miljoner var, bekymras Mats Johansson lika mycket som många andra av det vi kallar vårdkrisen.

Som Region Östergötlands högst ansvarige politiker står han bakom de åtgärder man redan arbetar med i den östgötska vården. Men han oroas samtidigt av utvecklingen, som innebär att grupperna som behöver vård blir allt större, medan de i arbetsför ålder, som kan vårda, blir färre.

På de östgötska Socialdemokraternas lista över vårdrelaterade vallöften återfinns flera satsningar på såväl nya arbetssätt och god arbetsmiljö, som införande av så kallade servicevärdar som kan avlasta den vårdande personalen genom att ansvara för arbetsuppgifter man inte behöver vårdutbildning för att klara.

Men faktum kvarstår: de som väljer vårdyrket är för få. Numerärt kan de helt enkelt inte täcka det behov av vårdpersonal som redan finns och som kommer att bli allt större de närmaste åren.

– Vi behöver genomföra ett skickligt rekryteringsarbete. Det jobbar vi redan med, kortsiktigt. Men man får inte tappa bort bilden av hur det ser ut på nationell nivå, av hur stort antal som utbildar sig till olika vårdyrken och hur många personer som är och kommer att vara i behov av vård. Där har vi en gigantisk utmaning! Vi kan redan nu se att de som utbildar sig inte kommer att räcka. För att möta den situationen måste vi ta fram nya arbetsmetoder och öka användningen av välfärdsteknik, säger Mats Johansson.

– Det arbetet får dock inte stå i kontrast till det behov vi har av att öka antalet vårdplatser. Just nu har vi 70 vårdplatser färre i regionen, än för ett år sedan. Det motsvarar en minskning med åtta procent. Dessa vårdplatser behöver vi återta. På kort sikt skulle vi behöva ett hundratal nya vårdplatser i regionens vårdsystem. Vi arbetar för att de ska kunna stå färdiga för att tas i bruk så fort som möjligt. Men för att det ska bli möjligt måste vi få fatt i medarbetare med rätt kompetens, avslutar han.

SÅ VILL (S) LÖSA DEN ÖSTGÖTSKA VÅRDKRISEN

Fredag den 27 april presenterade Socialdemokraterna i Östergötland, som är största parti i regionfullmäktige, sina vallöften för vården.

Partiet sammanfattar sina löften i fyra punkter:

Jämlik vård

 • Alla östgötar ska få tillgång till den bästa tänkbara vården
 • Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska erbjudas hälsosamtal
 • Hälsosamtal om psykisk ohälsa till alla unga
 • En köfri och jämlik cancervård

Fler anställda i vården

 • Fler vårdanställda som ger snabbare hjälp åt patienterna
 • Dubbelt så många distriktsläkare genom stora utbildningssatsningar
 • Fler utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor

En vård nära dig

 • Sjukvård så nära patienten som möjligt
 • Ökad tillgänglighet på vårdcentralerna
 • Satsning på digitala kontakter
 • Ökad delaktighet för patienterna

Medarbetare som trivs

 • Avlastning för läkare och andra i sjukvårdande yrken
 • Servicevärdar som hjälper till i vården
 • Hälsosamma arbetstider som ger större utrymme för god återhämtning

Socialdemokraterna säger sig vara införstådda med att infriande av partiets vallöften kommer att kosta pengar och att man därför från politikernas håll också står beredda att göra satsningar på vården, om S får fortsatt förtroende att leda regionen efter valet. Hur stora dessa satsningar kan väntas bli, uttryckt i kronor och ören, har S dock inte preciserat.