Elin Bom på Röda Korset Linköping och Margareta Wahlström som är ordförande i Röda Korset. Bild: Andreas Schander

Röda korset Linköping: ”Behovet av hjälp är akut”

Arbetsträning, läxhjälp, äldreverksamhet, efterforskning av släktingar, flyktinggrupper, insamlingsgrupper och språkvänner. Det är några av de hjälper som Röda Korset i Linköping ägnar sig åt.

– Många vet en del om vad Röda Korset gör globalt men inte vad vi gör lokalt i Linköping, säger Madeleine Szente, verksamhetsansvarig på Röda Korset i Linköping.

News var med när representanter för Röda Korset samlades i Skäggetorp för att diskutera nuvarande och framtida verksamheter. Organisationens second hand-butik i Skäggetorp är Röda Korsets största butik i Linköping.
– Det är även en ovanligt stor verksamhet över huvud taget för att vara Röda Korset och att vi finns i en centrumbyggnad är också ovanligt, säger Margareta Wahlström som är ordförande i Röda Korset.

Hon besökte Linköping och gjorde stopp på Universitetssjukhuset, butiken i Berga innan hon landade i Skäggetorp. Där fick hon höra vilka utmaningar som Linköping står inför. Ett behov är den språkhjälp som erbjuds, just nu arrangerar Röda Korset språkhjälp fyra kvällar i veckan i Skäggetorp.

Väntjänst är ytterligare en verksamhet där människor som är nya i Sverige matchas ihop med någon som har bott här en längre tid

– Här är behovet akut, nya människor här vill lära sig svenska fort och de vill träffa människor för att snabbt lära sig, så behovet är väldigt stort­, säger Elin Bom som är projektledare för språkkafé.

Och just språkkafé har utvecklats till att företag eller andra organisationer kan bjuda in till människor för att bara prata svenska över en kafferast. Att man tar sig tid att bjuda dit en person som vill lära sig svenska. Det ska ses som ett engångstillfälle och hittills är det Linköpings kommun som har varit flitigast på att bjuda in till språkkafé.

– Som ny i Sverige kan man träna på att prata svenska i en avslappnad miljö. Speciellt värdefullt blir det att för besöka ett företag, säger Elin Bom.