Så blir (jätte)nya simhallen – Vågen blir kantig

Det gick inte att bygga “Vågen” inom ramen för budgeten. Förslaget är skrotat men en skiss är framtagen på nästa simhall – “Nya Vågen”.

NCC vann upphandlingen och skulle bygga Linköpings nya simhall som har blivit en långbänk. Men samarbetet mellan byggbolaget och det kommunala bolaget Lejonfastigheter har stoppats.

Anledningen var att budgeten inte skulle kunna hållas. En ny upphandling ska genomföras men beslutet kvarstår, en simhall ska byggas. Dessutom till den redan beslutade budgeten på 636 miljoner kronor.

Kantig våg

En nys skiss har tagits fram på nästa simhallsprojekt. Den visar att simhallen får en enklare geometri, ett annat tak samt att arkitekturen blir kantigare. Bygget ska börjas 2019 om allt går som det är tänkt och simhallen ska stå klar 2022.

MER:

Nya simhallen stoppas: “Det blir för dyrt”