Temabild: Pixabay

Listan: Alla skolor i Linköping – bäst och sämst resultat

Från en av dem går drygt sex av tio elever utan chans att komma in på gymnasiet. I två av dem har nästan samtliga gymnasiebehörighet när de slutar. Skillnaderna mellan Linköpings högstadieskolor är stora.

Hur man lyckas i grundskolan varierar stort i Linköping. Av de 17 högstadieskolor som finns i kommunen lyckas bara tre utbilda sina elever så väl att nio av tio uppfyller kunskapskraven i alla ämnen när de slutar nian.

Knappt hälften av skolorna lyckas rusta minst åtta av tio med gymnasiebehörighet. På en av dem, Skäggetorpsskolan, har inte ens sex av tio nior behörighet till gymnasiet när de slutar grundskolan.

Det visar statistik från organisationen Sveriges kommuner och landsting – SKL.

Folkunga bästa högstadiet

Mellan Linköpings högstadiefriskolor och de högstadieskolor som drivs i kommunal regi finns också en tydlig skiljelinje. Andelen friskoleelever som i år slutat nian med gymnasiebehörighet varierar från 89,3 procent till 95 procent på de fyra av totalt sex högstadiefriskolor som redovisat elevernas gymnasiebehörighet. Bland eleverna som slutar nian i de elva kommunala högstadieskolorna ligger spannet för betyg som räcker för att komma in på gymnasiet mellan 39,7 och 95 procent.

I de kommunala skolorna får mellan 34,6 och 90,7 procent av niorna godkänt i alla ämnen. I friskolorna varierar andelen från 81,8 procent, till 88,4 procent.

I genomsnitt går det alltså bättre för Linköpings friskoleelever, än för eleverna i den kommunala skolan.

Den skola som uppvisar bäst resultat är dock Folkungaskolan, som är kommunal.

SÅ BRA ÄR SKOLAN DÄR DU BOR

(Andel nior med godkänt i alla ämnen %/Andel nior med gymnasiebehörighet %)

Kommunala högstadieskolor

Ekholmsskolan 82,8/87,9

Folkungaskolan 90,7/95,0 (BÄST!)

Skäggetorpsskolan 34,6/39,7 (SÄMST!)

Linghemsskolan 68,3/85,7

Berzeliusskolan 89,6/94,3

Malmslättsskolan-Tokarp 69,1/81,8

Tornhagsskolan 74,7/81,8

Ljungsbro skola 57,4/68,3

Ånestadsskolan 51,3/69,9

Elsa Brändströms skola 61,8/79,1

Arenaskolan 81,5/88,5

 

Friskolor med högstadium

Björkö friskola 81,8/uppgift saknas

Nya Munken 86,6/93,3

Vittra Lambohov 84,2/uppgift saknas

Internationella engelska skolan i Linköping 88,4/95

Thea privata grundskola 81,8/92,2

Kunskapsskolan Linköping 87,5/89,3

 

Genomsnitt för alla högstadieskolor i Linköping 74,8/84,4

Genomsnitt för alla högstadieskolor i landet 76,5/83,9

Källa: Kolada