Till vänster, så såg platsen ut i sitt ursprung. Till höger, skiss på nuvarande upprustning. Bild: Linköpings kommun

Så hyllas svenska hjälten av Linköpingsborna

Med mer blommande träd, buskar och perenner ska Raoul Wallenbergs plats bli en plats för social samvaro.

– Det är viktigt att satsa på våra parker och grönområden när Linköping växer. Jag är glad över att vi nu äntligen kommer igång med upprustningen av Raoul Wallenbergs plats. Det är på tiden för en plats som är nedgången i dag. Vi hoppas att vi hittat en lösning som alla kan vara nöjda med, sa ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Elias Aguirre (S), inför upprustningen.

Nu är Raoul Wallenbergs plats upprustat med mer träd och buskar och på fredag klockan 16 invigs platsen till stråkmusik och praliner. Den som vill får även delta genom att vara med att dra några penseldrag tillsammans med konstnären Adrian Pettersson på en gemensam tavla.

Raoul Wallenbergs plats har fått ett lyft med nya planteringar och en körsbärslund. Det är parkytan mellan Vasavägen-Gråbrödragata-Vasavägen och fram till gränsen mot Östgötateatern som har rustats upp för att bli en attraktiv plats för möten.

Arbetet med att rusta upp Raoul Wallenbergs plats påbörjades 2012 och har kostat runt 3,7 miljoner kronor.

Kommunalråd Elias Aguirre är med och inviger. Även stadsträdgårdsmästare Liselott Johansson medverkar och berättar om tanken med platsen och de nya växterna.