Foto: Linköpings kommun

Så många är Linköpingsborna år 2027

Befolkningstillväxten i Linköping är fortsatt god. Enligt prognosen kommer det att vara 179 000 Linköpingsbor år 2027.

Hög byggtakt och många som vill bo i Linköping. Det påverkar befolkningstillväxten i hög grad och enligt befolkningsprognosen förväntas år 2027 närmare 179 000 personer bo i Linköping.

– Linköping är en attraktiv kommun som kommer fortsätta växa de kommande åren. Att bostadsbyggandet tagit fart de senaste åren är positvt, och utvecklingen behöver fortsätta för att Linköping ska rustas starkt för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) i ett pressmeddelande.

Befolkningen väntas stiga med i genomsnitt 2 000 personer per år de kommande tio åren. Den nya prognosen räknar också med att födelsetalen stiger under de kommande åren. År 2021 förväntas för första gången fler än 2 000 barn födas under ett år i Linköping.