Foto: Pixabay

Så många har privat vårdförsäkring

Antalet privata sjukvårdsförsäkringar har exploderat de senaste åren.

Branschorganisationen Svensk Försäkring har tagit fram siffror på antalet privata sjukvårdsförsäkringar. Och ökningen är enorm. År 2000 hade 100 000 svenskar tecknat försäkring. 2017 var siffran över privata sjukvårdsförsäkringar närmare 640 000.