Foto: Pixabay

Så mycket höjs soptaxan

Nu är det beslutat att taxan för sophämtning höjs med 6 procent från den 1 april.

Kostnaderna har ökat, så nu har kommunfullmäktige beslutat om höjd taxa för sophämtning. Från den 1 april höjs taxan med 6 procent.

– Sophämtningen är ett kommunalt ansvar och den drivs enligt självkostnadsprincip. Vi har inte justerat priserna sedan 2008, och med en oförändrad taxa kommer verksamheten få ett stort negativt underskott. För att täcka kostnaderna behöver vi nu höja priserna med 6 procent. För en villaägare med ett kärl på 190 liter motsvarar det en höjning på 3 kronor per månad på den fasta avgiften, och med 14 öre per kilo på den rörliga avgiften, säger Liselott Myrbråten, affärsområdeschef för avfallstjänster på Tekniska Verken i Linköping, i ett pressmeddelande.

De främsta orsakerna till behovet av prisjustering är ökad digitalisering, högre behandlingsavgifter, ökade kostnader för insamling samt utökad bemanning.