Save Movement vill få oss att sluta äta kött. Foto: Jerry Prütz

Save movement står på djurens sida

Målet är en värld där alla äter veganskt och att vi börjar se varje djur som en individ. En gång varje månad står The  Save movement vid Scans grindar på Tornby för att möta djuren och sätta fingret på en för dem viktig fråga.

Först ser jag dem inte men vid den vältrafikerade korsningen precis där man svänger av mot det gamla slakteriområdet hittar jag några av Save Movement medlemmar som håller upp skyltar så att alla kan se deras tydliga budskap. Jag får genast kontakt med Maija Löfgren från Norrköping som ber mig hänga med till den grind där man kör in med djurtransporterna och där resten av den drygt 20 personer starka gruppen finns. Hon erbjuder mig även att äta vegansk pizza med dem (den är jättegod) vilket News tackar nej till.

– Målet för oss är att alla ska lägga om kosten till att bara äta veganmat och att det inte ska finnas några slakterier överhuvudtaget samt att vi ser djuren som de kännande individer som de är, slår hon fast då vi promenerar i riktning mot den övriga gruppen. Vi träffar även Martin Smedjeback som är ordförande för The Save Movements i Sverige.

– Save Movement startade i Kanada 2010 och nu finns det närmare 330 avdelningar i hela världen. Vi är för ickevåld och vill ha en dialog med, i det här fallet, Scan men de är inte så intresserade av att prata med oss. De brukar ringa polisen och de har de gjort idag också. De var precis här men de åkte just efter att ha påpekat av Scens mark inte är allmän plats.

Aktivisterna berättar att de brukar söka kontakt med djuren, ge dem vatten och sedan fota och filma dem för att sedan dela detta i sociala medier. Mötet mellan de djur som ska slaktas och Save aktivisterna brukar bli känslosamma och allt som ofta så fälls det tårar när djuren för mot det öde som väntar dem.

– Hur vi behandlar djuren inom djurindustrin är orimligt och oetiskt, menar Maija Löfgren och poängterar i vikten av att vi ändrar vårt levandessätt i både stort och smått, avslutningsvis.

Vilka är Save Movements?

Save Movement Sverige är en del av det globala nätverket The Save Movement. Fler än 330 grupper på fem kontinenter står regelbundet vid slakterier för att finnas till för djuren under deras sista tid i livet. Målet är att uppmärksamma det onödiga dödandet av djur och att vara en del av en global djurrättsrörelse som på sikt gör att utnyttjandet och dödandet av djur upphör.

Källa: Save Movment