Bild: Pixabay

Tåget från Linköping blir riksdagsfråga

Tågsträckan från Linköping till Kalmar behöver rustas upp. Det menar Sverigedemokraterna som har skrivit en motion till riksdagen.

Sverigedemokraternas riksdagsledamöter från både Östergötlands län och Kalmar län har tillsammans skrivit en motion till riksdagen om att underhåll och upprustning av Stångådals- och Tjustbanan bör prioriteras från statens sida.

Stångådals- och Tjustbanan sträcker sig från Linköping till Kalmar. Det är Jonas Andersson och Clara Aranda från Östergötlands län samt Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson från Kalmar län som har skrivit motionen.

– I Transportsstyrelsens Transportplan fram till 2030 återfinns inga ekonomiska medel avsatta till Stångådalsbanan, vilket vi menar är helt orimligt sett till det behov av underhåll och upprustning som finns. Mot bakgrund av detta vill vi att regeringen börjar att prioritera frågan, säger Jonas Andersson i ett pressmeddelande.