Sjuka vårdas på fel avdelning

Bristen på sjuksköterskor och platser är så stor att sjuka människor tvingas till fel avdelningar.

Under sommaren har situationen på Universitetssjukhuset (US) nått nya bottenrekord. Platsbristen är så stor att sjuka helt enkelt inte får plats. Antalet patienter som utlokaliserats till en annan avdelning har ökat rejält. Under sommaren i fjol utlokaliserades patienterna i snitt 75 dygn per vecka och i år är snittet 122 dygn. Det rapporterar SVT Öst.
– Vi har tvingats stänga fler vårdplatser eftersom vi saknar sjuksköterskor, säger Martin Magnusson, vårddirektör i Region Östergötland, till SVT Öst.

Även inom primärvården saknas det sjuksköterskor och distriktsläkare.
– Det påverkar verksamheten på US, Vrinnevi och Lasarettet i Motala, för sjukvården hänger ihop, säger Martin Magnusson.

Risken för vårdskador ökar när patienter måste vårdas på fel avdelning vilket ofta leder till en längre sjukvårdsvistelse.

Att patienter måste vårdas på fel avdelning ökar risken för vårdskador vilket ofta leder till en längre sjukhusvistelse. Det i sin tur innebär en onödigt hög arbetsbelastning för personalen.

MER:
Kris på förlossningen – avdelning stängs

Mångmiljonbelopp ska sparas på cancersjuka