Koalition för Östergötland kallade till pressträff. Bild: Andreas Schander

Sjukhuskrisen: ”Ändringar bör ske omgående”

Snabbspår, jourcentraler, digitalisering, effektivisering och magnetmodellen är svaret på Östergötlands kris inom sjukvården.

– Det finns ingen enkel lösning, det är väldigt mycket som hänger ihop, det är så många pusselbitar som måste haka i varandra men vi är på god väg med en konsekvent riktning, säger Mats Johansson (S) regionstyrelsens ordförande.

För att försöka få ordning på vården krävs krafttag. Det är koalitionen överens om för det saknas personal på Östergötlands sjukhus. Det saknas vårdplatser och patienterna blir allt fler. Men nu presenterar den styrande majoriteten en rad åtgärder för att förhoppningsvis få bukt med sjukhuskrisen.

På länets sjukhus fattas det personal men exakt hur stor bristen är vet ingen.

– Den är stor, här finns alltid behov, det är vårt ständiga arbete att möta behovet. Men om man tittar på en utredning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) så är behovet så gigantiskt att den enskilda regionen inte kan lyckas svara upp mot det behovet så vi måste göra andra saker för att möta detta, säger Mats Johansson (S).

Ett annat problem är att det saknas vårdplatser. Men samma sak här, exakt hur stor platsbristen är kan ingen säga och till sommaren kommer ännu fler vårdplatser att stänga.

– Det kommer vi att göra, det vet vi om, säger han.

Men för att lösa problemen har den styrande koalitionen nu tagit beslut om en rad åtgärder. Jourcentraler är en sak.

– Man når inte upp till målvärden överallt, ett problem är till exempel att man inte får träffa läkare i tid, men jourcentraler upprättas nu, är man akut sjuk så ska man in till akuten men annars hänvisas man till en jourcentral där man sedan ska få vård på rätt nivå men det är också för att minska stressen för de anställda, säger Anita Jernberger (L).

Snabbspåret beskrivs också vara en av många pusselbitar som ska minska krisen.

– Det är en kurs i svenska språket, ett snabbspår. Det första året var 58 personer med en vårdutbildning identifierade varav 28 kom till kallelsen, en del hoppade av men sju av dem klarade proven för att göra testen för sitt legitimerade yrke, säger Anita Jernberger (L).

– Det är fantastiskt om personer från andra länder snabbt kan klara av att komma in på arbetsmarknaden, något som annars tar sju år.

Att minska antalet hyrläkare är en tredje pusselbit.

– Vi har den lägsta andelen av inhyrd personal men det ska ändå minska, ibland är diskussionen snedvriden, det pratas att det ska ner till noll, det ska ner men det ska snarare var mer effektivt, säger Göran Gunnarsson (C).

Nu ska även skjuksköterskor kunna gå en specialistutbildning med bibehållen lön. Och ytterligare an åtgärd är ”Magnetmodellen”.

Koalition för Östergötland presenterar även Magnetmodellen, som ska fungera som ett kluster och arbete över gränser. Tanken är att samla ihop det som är bra och fokusera på personlig vård men även teamarbete som ska arbeta nära patienten.