Tummen upp för sommarens musikfestivaler. Bild: Niklas Luks.

Toppbetyg för sommarens festivaler

När publiken fått säga sitt om sommarens musikfestivaler så är det tummen upp när det gäller, bland annat, utbud, artister service och säkerhet, enligt en färsk undersökning från Mantap Global AB.

Något som varit under diskussion när det gäller olika typer av festivaler är säkerheten eller rättare sagt, bristen på densamma. Det var även efter en lång rad sexuella trakasserier som Bråvalla valde att lägga ner jättefestivalen i Norrköping.

Publiken sa sitt

När 20 200 festivalbesökare fått säga sitt visar färska siffror att det har skett en markant förbättring när det gäller just säkerheten. 4,1 procent av de tillfrågade angav att de inte var nöjda med säkerheten vilket kan jämföras med 8,7 procent under 2017. En reducering med över 50 procent, vilket tyder på att festivalernas insatser har gett effekt. Sweden Rock var en av de festivaler som fick högst betyg gällande säkerheten i årets undersökning.

– Säkerhetsarbetet har högsta prioritet för oss på Sweden Rock Festival och det är enormt viktigt att alla våra besökare oavsett vem man är känner sig trygg och säker på festivalen. Förutom vårt eget arbete gör även polis och övriga samhällsfunktioner ett fantastisk insatts för våra besökare. Men den faktor som har allra störst betydelse för säkerheten på festivalen är att vi har världens bästa publik, säger Mats Natvig, vd för Sweden Rock i rapporten som går under namnet Svenskt festivalindex.

Lojala besökare

Ytterligare två observationer sticker ut i rapporten, den första är att hela 69,7 procent av de som besökt en festival planerar att besöka samma festival under 2019, en lojalitet som de flesta varumärken bara kan drömma om. Den andra handlar om sambandet mellan bemötande från personal och säkerhet på festivalen.

– Vi ser att det finns ett tydligt samband mellan de festivaler som fått ett högt betyg på säkerheten – i de fallen så är också besökarna mer nöjda med bemötande från personalen. Ett steg för att få besökarna att känna sig säkrare kan med andra ord vara att göra personalen mer uppmärksam på besökarnas behöv och förfrågningar, säger Jonn Ohlin, Market Research Manager, Mantap Global.

Samband

Totalt ingår 22 festivaler i Svenskt Festivalindex, bland dem finns Sweden Rock, Åre Sessions, Vi som älskar 90-talet, Sensommar! Gefle Metal Festival, med flera.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.