Jordskredet som den 5 april inträffade vid Tegelbrukets sluss, kommer inte att försena öppningen av Göta kanal.
Foto: AB Göta kanalbolag

Trots jordskredet – Göta kanal kan öppnas som planerat

När ett jordskred den 5 april förstörde en del av kanalbanken vid Tegelbrukets sluss utanför Söderköping såg årets öppning av Göta kanal ut att vara hotad. Men nu visar geotekniska undersökningar att kanalen kan tas i bruk som planerat, den 2 maj.

Skredet var av det mindre slaget. Men den skadade kanalbanken spärrades ändå av, för säkerhets skull.

Nu har en geoteknisk undersökning genomförts i området. Den visar att kanalbanken behöver stärkas upp. Men de åtgärder som behövs är inte mer omfattande än att AB Göta Kanalbolag, som ansvarar för Göta kanal, kommer att hinna få dem färdiga i tid till kanalöppningen den 2 maj.

Den aktuella kanalsträckan är i dagsläget vattenfylld. Sedan igår, och två veckor framåt, kommer området kring Tegelbrukets sluss och den tillfälliga bro som byggts där att vara helt avspärrat. Detta för att Göta kanalbolags personal ska kunna säkra den nedrasade delen av kanalbanken med 50-70 granpålar som under de kommande två veckorna ska pressas ned i marken i dubbla rader.

– Säkerheten är oerhört viktig för oss därför kommer området nu att spärras av helt under det pågående arbetet för att ge maskinerna det arbetsområde de behöver, förklarar Roger Altsäter, vd för AB Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Samtidigt som kanalen vattenfylls och den jordskredsdrabbade kanalbanken lagas, avslutas också arbetet med den nya kanalbanken på Göta kanals södra sida för säsongen. Arbetet är det största som genomförts sedan invigningen av Göta kanal den 26 september 1832 och utgör en del av det stora upprustningsprojektet Göta kanal 2.0

– Vi kommer att avsluta arbetet med den nya kanalbanken enligt planerna och återupptar dem igen efter kanalsäsongen. Nu ser vi fram emot invigningen den 2 maj och den 187:e kanalsäsongen, avslutar Roger Altsäter.