Antalet gästnätter i Linköping fortsätter att öka.
Foto: Visit Linkoping

Allt fler resenärer övernattar i Linköping

Antalet gästnätter fortsatte att öka i Linköping under 2017. Störst andel av ökningen stod utländska gäster för. Det visar färsk statistik.

Det är fjortonde året i rad, som antalet övernattningar på hotell, vandrarhem och stuganläggningar ökar i Linköping. I fjol hade Linköping totalt 490 730 gästnätter, vilket innebär en ökning med 0,3 procent.

Det visar preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån, inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem.

Siffran kan tyckas ganska blygsam. Men mot bakgrund av att antalet svenska övernattningar minskade med en hel procent, måste utvecklingen ändå ses som mycket positiv. Samtidigt ökade nämligen andelen utländska övernattningar med fyra procent.

Medan svenskarna stod för 382 278 övernattningar, uppgick antalet utländska övernattningar till 108 452. Det senare innebär en fördubbling sedan 2007, då Linköping hade 54 330 utländska övernattningar. Det innebär att utländska medborgare idag står för ungefär 22 procent av övernattningarna i Linköping.

– Vi ser tydligt att antalet utländska övernattningar fortsätter att öka på hotellen i Linköping. Linköping bli mer och mer en internationell stad och vi tror att andelen utländska övernattningar kommer att fortsätta öka, säger Roshan Malalatunga, Hotelldirektör Scandic Linköping och Ordförande Linköpings Hotellförening i ett pressmeddelande.

Lite förvånande är, att ökningen inte beror på att Linköping fått fler sommarturister. Istället verkar det vara affärsresenärerna och besökarna till stans större evenemang, som blivit fler.

– Under juli och augusti när vi har som flest övernattningar i Linköping tappade vi lite i jämförelse med 2016. Däremot gick vi exempelvis starkt i mars och framförallt i september när affärsresandet drog igång, samtidigt som vi hade flera större kongresser och möten på Linköping Konsert & Kongress och Bo- & Samhällsexpot i Vallastaden, säger Jörgen Nilsson, affärsutvecklingschef, Visit Linköping & Co.