Foto: Region Östergötland

Fortsatt förtroende för läkare som skrev ut kvinna – trots upprepade självmordsförsök

Trots att hon vid två tillfällen inom loppet av ett dygn förts till psykakuten på US efter att ha försökt begå självmord, skrevs den unga kvinnan ut – så att hon på nytt kunde försöka göra verklighet av sina självmordsplaner. ”Jag har fullt förtroende för våra läkare som jobbar på kliniken”, säger Johan Arén – tf verksamhetschef för psykiatrin.

För bara ett par timmar sedan omhändertogs en ung kvinna för att hon, för tredje gången på mindre än ett dygn, försökt ta sitt liv genom att lägga sig på tågspåret i närheten av Tullbron i Linköping. För tredje gången på mindre än ett dygn, fördes hon också till psykiatriska klinikens akutmottagning på Universitetssjukhuset i Linköping, US, för psykiatrisk utvärdering och bedömning.

Hur kan en ung kvinna, med livet framför sig, som under loppet av några timmar vid upprepade tillfällen försökt ta sitt eget liv, lämnas att klara sig själv, av psykiatrin?

Frågan är svår att få ett direkt svar på. Sträng sekretess råder i alla enskilda sjukvårdsärenden, varför Johan Arén – tf verksamhetschef för psykiatrin på US – omöjligt anser sig kunna kommentera det enskilda fallet.

Vad kan ha brustit, i en vårdkedja som denna?

– Jag kan inte säga att något brustit, eftersom jag inte kan kommentera det enskilda fallet. Alla som söker sig till vår akutmottagning får träffa en läkare och annan personal, för bedömning. Varje bedömning är individuell. Vi utgår alltid från individen och den akuta bedömningen görs ”här och nu”. svarar Arén.

Enligt Arén är det ytterst den läkare som bedömer patientens hälsotillstånd, som avgör vilka insatser en person som frivilligt söker vård vid psykiatriska akutmottagningen ska erbjudas – psykiatrisk slutenvård, öppenvård, annan vård, eller ingen vård alls.

När det gäller tvångsvård blir det betydligt mer komplicerat. För det första ska patienten uppfylla tre kriterier. Personen ska utgöra en fara för sig själv och/eller andra, vara allvarligt psykiskt sjuk/störd och ha ett oundgängligt behov av 24 timmars slutenvård – något som personen själv dessutom måste motsätta sig.

För det andra ska minst två läkare med psykiatrisk specialistkompetens vara eniga om att skäl till tvångsvård finns.

I det här fallet tvingades polisen omhänderta en person med psykiska problem, mot hennes vilja. Kan man lita på att psykiatrin på US gör sitt jobb i sådana här fall?

– Ja, det kan allmänheten lita på. Det är lite tråkigt när psykiatrin uppmärksammas av sådana här orsaker, mot bakgrund av att vi faktiskt hjälper väldigt många, säger Johan Arén.

Du är ansvarig för den psykiatriska verksamheten vid US. Trots det kände du inte till det inträffade när jag först ringde dig för att ställa frågor. Hur kommer det sig att ingen kontaktat dig för att berätta om vad som hänt? Vad har ni för rutiner på det här området?

– Vi har bra och fungerande rutiner. Sedan har vi överläkare som står för våra akuta bedömningar. Jag har fullt förtroende för våra läkare som jobbar på kliniken. Och skulle något bli fel, försöker vi rätta till.

Har kvinnan som försökte ta sitt liv fått vård nu?

– Här måste jag återigen hänvisa till att jag inte kan kommentera det enskilda fallet. Men vår grundinställning är alltid att vi ska försöka hjälpa dem som vänder sig till oss.

Vad har du att säga till anhöriga till personer som hamnar i situationer liknande denna?

– Utifrån patientens önskemål, brukar vi ha nära samarbete med närstående, om sådana finns. De anhöriga är en jätteviktig del av den vård vi bedriver.

Hur kommer ni att följa upp det inträffade?

– Svåra fall är vanliga inom psykiatrin. Vi har goda rutiner även för uppföljning av sådana. Vi utreder. Och om vi finner att patienten drabbats av vårdskada gör vi anmälan enligt Lex Maria.

Universitetssjukhuset i Linköping anses vara en av landets mest framstående sjukvårdsinrättningar. Vad krävs egentligen för att man ska få psykiatrisk vård hos er?

– Det handlar alltid om en individuell bedömning, där grunden är att det föreligger psykisk sjukdom.

Hur ser ni på ett självmordsförsök i det sammanhanget?

– Där finns ofta en psykisk problematik i bakgrunden. Det kan till exempel handla om en depression.

Kan man vara säker på att få hjälp om man söker vård hos er?

– Till vår akutmottagning, som är öppen dygnet runt sju dagar i veckan, kan alla komma. Och alla som kommer hit får en bedömning. Vi erbjuder även akut rådgivning över telefon. Man ska inte vara rädd för att kontakta psykiatrin. Vad vi erbjuder för stöd – öppenvård eller inläggning – varierar från fall till fall. Men vår akutmottagning är alltid öppen och där kan man få kontakt.

DETTA HAR HÄNT:

https://linkopingnews.se/forsokte-ta-sitt-liv-tre-ganger-pa-ett-dygn-trots-psykiatrisk-vardbedomning/