Foto:casinonewsdaily.com

Samarbete med casinonewsdaily.com. Spel på nätet har fortsatt rekordtillväxt i Sverige

I samarbete med casinonewsdaily.com. Spel på nätet har fortsatt rekordtillväxt i Sverige Efter sommaren så släppte Lotteriinspektionen landets statistik för spelmarknaden för 2017s första sex månader.

Sammanfattningen av det hela är att det är en fortsatt stor tillväxt för både de nationella operatörerna men även de utländska. Sammanställt så har de de lokala spelen ökat med 3 % jämfört med samma period samma år vilket anses vara bra. Det som däremot kan ses som aningen värre, beroende på perspektiv, är att under samma period och jämförelseperiod så har de utländska operatörerna vuxit med 17 % vilket är enormt då även föregående år var riktigt bra.

Den totala volymen för den svenska spelmarknaden och sverigecasino är 11 biljoner kronor som fördelats genom att svenska operatörer står för 8,4 biljoner och resterande utländska står för 2,7 biljoner vilket fortfarande är en bit bakom men tillväxttakten ses som aningen oroande. Överlag så var det självfallet tillväxt bland internetspelande vilket är helt i linje med vad man förväntat sig och följer den trend som finns i världen med mer digitalisering. Detta gäller även så för de svenska operatörerna Svenska Spel och ATG som är de stora drakarna. Det ska också tilläggas att detta är den statistik som rapporteras in och därmed kan visas. Det finns också flertalet operatörer som ligger utanför regulerade marknader som också bedriver reklam mot svenska marknaden och har sin andel där man ej kan uttyda på samma vis hur stora del som avser svensk marknad och liknande varav andelen här egentligen tros vara ännu högre även om det inte syns.

Licensering av spelmarknad
Att trenden har sett ut som ovan nämnt har varit känt ett bra tag och det är därav Sveriges politiker har börjat överväga det svenska monopolet på spel för att öppna upp marknaden och istället införa en licensiering som fokuserar på att också skydda kunderna mot exempelvis spelberoende och liknande vilket inte de utländska företagen jobbar för i samma utsträckning som de som verkar på en reglerad marknad. Ambitionen i Sverige är att denna licensiering ska bli verksam till 2019 och det arbetas nu hårt från både Sveriges sida men även från de spelbolag som önskar ansöka efter en licens för att kunna uppfylla de krav som ställs för att kunna bedriva sin verksamhet mot svenska kunder vilket är en väldigt stor marknad för många spelbolag. Det är också stor konkurrens redan nu om de svenska kunderna och casinona har anpassat sina sidor och upplevelser för att ge en riktig sverigecasino känsla till kunderna för att just verka vara det självklara valet för de svenska kunderna och den svenska spelmarknaden. Men Norden rent generellt är också en stor marknad då även våra grannländer är flitiga användare av nätcasinon för att finna spänning och nöje och fördriva sin tid.

Just nu finns det inget som antyder på att tillväxten egentligen ska avta, utan licensieringen handlar mer om ett sätt att fördela om användarbasen till ”bättre” sidor som främjar att motverka spelberoende och andra hemskheter som kan ske vid denna typ av verksamheter. Man eftersträvar att få en bättre kontroll över vad som händer och det ska licensen uppfylla eftersom det tillkommer rapporteringskrav till detta vilket också verkar för att vi som kunder ska få det bättre och slippa känna oss utnyttjade och lurade. Men ännu är vi inte där och det hinner säkert komma fler nyheter innan det är planerat att träda i kraft 2019, men det får vi ta längs vägen. Detta är i alla fall ett steg i rätt riktning för en renare spelbransch.