Foto: MK Illumination

Snart badar Linköping i härligt vinterljus igen

Snart badar Linköping i vinterljus – igen. Redan idag börjar några av de 625 000 LED-dioderna och –lamporna, som ska överskölja centrum med ljus och julstämning att sättas upp.

Entreprenören som i år står för ljussättningen av Linköping har sex veckor på sig att få alla de 625 000 lampor som tänds den 25:e november på plats. En del av monteringen kommer att ske nattetid, för att trafikstörningarna och olycksriskerna för montörerna ska minimeras.

Vinterstad i ljus är ett sätt att försköna Linköpings city under årets mörkaste månader. Men ljussättningen av staden är också en åtgärd kommunledningen tar till, för att öka säkerheten och tryggheten för dem som vistas i centrum efter mörkrets inbrott.

– Satsningen på Vinterstad i ljus och julbelysningen är ett sätt att lyfta Linköpings innerstad och öka tryggheten i vår stad. Innerstaden är Linköpingsbornas gemensamma vardagsrum och det här är en satsning som kommer alla till del, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i ett pressmeddelande.

Årets upplaga av det spektakulära ljusspelet bjuder på flera nya installationer.

– Vi skapar bland annat en helt fantastisk ”photo point” framför järnvägsstationen, där man kan ta roliga bilder på sig själv och sina vänner. Ett annat nytt inslag är att Trädgårdstorget får en ny allmänbelysning som kan färgväxla. Vi samarbetar där med fastighetsägare som kommer belysa sina fasader, säger stadsträdgårdsmästare Liselotte Johansson.

I fjol återanvändes delar av tidigare års Vinterstad i ljus, i områden utanför Linköpings city. Även i år kommer delar av Tannefors, Berg och Vikingstad att lysas upp av tidigare års julbelysning.

– Det känns bra att det stämningsfulla juleljuset över Linköping kommer så många invånare och besökare till del, där ökad rörelse i innerstaden samtidigt ger ökad trygghet för oss som rör oss där, säger Christian Andersson, från Tekniska verken som ansvarar för inköp och drift av julbelysningen.

Förra vintern byttes Linköpings gamla och uttjänta julbelysning ut mot helt nya lampor och dioder. I år kommer fjolårets belysning att förstärkas på flera platser i city, till en kostnad av 2,5 miljoner kronor.