Temabild: Pixabay

Stress och krångliga regler får cyklister att begå brott

I Sverige är vi ganska väl förtrogna med vad som är förbjudet att göra när man cyklar. Ändå bryter vi ganska ofta mot cykelreglerna. Allra sämst på att cykla laglydigt är vi när vi är jäktade. Och innan vi fyllt 25.

Det visar forskning från VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut – som nyligen fördjupade sig i frågan genom en enkät som besvarades av drygt 600 personer i åldrarna 24-74 år från bland annat Linköping.

Undersökningen visar att vi är sämst på att cykla när vi är stressade. Då cyklar vi inte bara på trottoarer, övergångsställen och gångvägar. Vi kör även mot rött och struntar i stopplikt. Det händer även att vi medvetet väljer att cykla på vägar, där cykling är förbjuden.

En annan grupp som oftare än andra bryter mot trafikreglerna för cyklister är ungdomar i åldrarna 18 till 24 år. Detta eftersom de oftare har sämre koll på vilka regler som gäller för cyklister, än personer som fyllt 25. Ju färre regler man känner till, desto oftare bryter man mot lagen.

De allra flesta cyklister verkar dock ha ganska bra koll på vad som gäller i trafiken. I vart fall på vad som är strängt förbjudet.

– Ändå uppger många att de är osäkra på reglerna kring cykelöverfarter och andra korsningspunkter, övergångsställen, trottoarer och cirkulationsplatser. De anser att reglerna är oklara, säger Sonja Forward, forskare på VTI i ett pressmeddelande.

– Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man får cykla. I denna studie kunde vi identifiera att en grupp med lägre regelkunskap var de yngre cyklisterna, här definierade som 18–24 år, fortsätter hon.

VTI:s forskning är viktig. Cyklister är en grupp oskyddade trafikanter som relativt ofta är inblandade i trafikolyckor av olika slag.

Att våra attityder till trafikreglerna för cyklister behöver ändras, verkar säkerställt. Här rekommenderar forskarna utökade satsningar på kommunikation, särskilt riktad till de grupper som oftast bryter mot reglerna.

Men det räcker inte. För att cyklisternas vardag ska bli säkrare rekommenderar forskarna även förbättringar i cykelinfrastrukturen. Genom att undvika avbrutna cykelbanor, farliga cykelstråk, komplicerade överfarter och trafiksignaler som inte är anpassade för cyklister kan en del av olyckorna undvikas.

Regelverket för cyklister anses också vara i behov av en översyn. Med enklare och tydligare regler blir det lätt att göra rätt.