Temabild: Pixabay

Fel sårvård gav kallbrand – patient tvingades amputera tå

En diabetessjuk patient hade en längre tid haft problem med fötterna. Men trots att ett stort antal vårdenheter var involverade, blev behandlingen av fotproblemen undermålig. Så undermålig att patienten till sist tvingades amputera en tå – helt i onödan.

Det hela utspelade sig i Linköping. Den diabetessjuka patienten hade en längre tid haft kontakt med primärvården för diabetesrelaterade problem med fötterna. Det handlade både om problem med nerver som gav felställningar och om svårläkta sår.

Samtidigt som den diabetessjuka fick behandling på sin vårdcentral skickades remisser hit och dit. Men trots att ett stort antal vårdenheter till sist var involverade i ärendet och att patienten gång på gång sökte vård för ett svårläkt och illaluktade fotsår på en tå, agerade vården inte rätt i tid.

Såret, som kunde ha behandlats framgångsrikt i specialistvården för diabetessjuka, utvecklades istället till kallbrand. Vilket i sin tur ledde till att patienten tvingades amputera hela den angripna tån.

Nu har händelsen anmälts till Inspektionen för vård och omsorg – IVO, enligt Lex Maria.

I anmälan anger chefsläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping – US, att kommunikationen mellan flera av de vårdenheter som arbetat med fallet fungerat dåligt. Hon anser även att vården saknat helhetsgrepp. Samt att patienten inte fått den lotshjälp till rätt vårdinstans personen i fråga borde fått.

Vårdstrulet har lett till att patienten inte fått rätt vård i rätt tid. Vilket i sin tur lett till att man till sist tvingats amputera patientens tå. Något som, enligt Sommer, troligen kunnat undvikas om vårdprocessen fungerat bättre.