Röd flagg för Linghems vårdcentral

swiss-flag-3109178_1280

Linghems vårdcentral har allvarliga brister. Så pass allvarliga brister så att de har rödflaggats av region Östergötland. Det största problemet ligger i personalbristen.

Enligt Linghems vårdcentral får de som är akut sjuka träffa en läkare. Men på grund av den allvarliga personalbristen så anses detta inte vara korrekt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket personal för att de ska kunna erbjuda alla som är akut sjuka en läkare. På grund av bland annat detta så har nu Linghems vårdcentral fått röd flagg.

På vårdcentralen finns det läkarmottagning, distriktssköterskemottagning, en barnavårdscentral och flertalet specialistmottagningar. Alla Vårdcentraler fyller en viktig funktion och det är viktigt att se till så att de upprätthåller de riktlinjer som finns. På Linghems vårdcentral är det i dagsläget 6 500 listade patienter och  det är 16 personer som arbetar på vårdcentralen inom olika yrkeskategorier.

 

Kommentar från vårdcentralens verksamhetschef

– Vi har bemanningsproblem, men de mest akut sjuka får läkartid. Bristen finns inom alla yrkeskategorier. På senare tid har vi lyckats rekrytera sjuksköterskor. Men vi har fortsatt stora brister på läkarsidan och den vårdadministrativa sidan, säger vårdcentralens nytillträdda verksamhetschef Annelie Rehnström.

 

Läs också: En till sjukhus efter MC-olycka.