Linköpings kommun är en av Sveriges mest skuldsatta

Att vara skuldsatt är vanligt förekommande i Sverige, både för privatpersoner och kommuner. I Linköping är den kommunala låneskulden 106 282 kronor per invånare, och det är främst Linköpings åldrande befolkning som beskrivs som den största bidragande faktorn till den ökade kommunala skulden.

Linköping kommun amorterar dock på sina låneskulder, men är trots det Sveriges tredje mest skuldsatta kommun. Det är bara Trollhättans- och Strömstads kommun som är mer skuldsatta i jämförelse med Linköping kommun.

Utöver en åldrande befolkning utgör även nyproduktioner samt renovering av befintliga bostäder en stor kostnadspost för alla kommuner, så även Linköping. År 2018 inledde Linköping kommun en större nyproduktion av bostäder, samt ett omfattande energieffektiviseringsarbete gällande ett flertal kommunala bostadshus. De avskrivningar som kan förknippas med dessa åtgärder påverkar Linköpings kommuns budget.

 

Även privatpersoner skuldsätter sig

Det är inte bara kommuner befinner sig i en ekonomiskt svår sits. Privatpersoner belånar sig allt oftare, och lånesummorna är vanligtvis höga. Det genomsnittliga lånebeloppet för svenskar mellan 18 till 65 år är 621 000 kronor enligt Statistiska Centralbyrån, och den inhemska belåningsgraden väntas öka än mer.

Men varför skuldsätter sig allt fler linköpingsbor, trots att de som pluggar i Linköping i regel är mycket framgångsrika? I listan nedan berättar vi mer om åtta vanliga orsaker till att privatpersoner hamnar i en skuldfälla.

 

8 orsaker till att svenskar skuldsätter sig

 1. Snabblån: Snabblån är en dyr kreditform, där en hög ränta tillämpas. Då dessa typer av lån främst riktar sig mot redan betalningssvaga individer är risken hög för att hamna i en skuldfälla.
 2. Mobiltelefonräkningar: Obetalda räkningar för mobilabonnemang utgör en stor orsak till att många svenskar skuldsätter sig.
 3. Bolån: Personer som tar ett lån för att finansiera sin fastighet betalar i regel en låg ränta då en säkerhet finns i form av den fysiska byggnaden.
 4. Fordonsrelaterade skulder: Som fordonsrelaterade skulder innefattas bland annat parkeringsböter, fortkörningsböter samt obetalda trafikförsäkringsavgifter. Den sistnämnda kostnadsposten är extra allvarlig, då det är mycket dyrt att äga en bil utan att betala för en giltig trafikförsäkring.
 5. Privatlån: Privatlån, eller lån utan säkerhet, är en vanligt förekommande anledning till att allt fler svenskar skuldsätter sig.
 6. Studielån: Personer som utbildat sig, och i samband med detta tagit studielån, måste ha en tillräckligt hög lön för att kunna betala tillbaka på sina studielån.
 7. Restskatt: Individer som inte har en stor ekonomisk buffert kan bli lamslagna såvida Skatteverket beslutar om restskatt.
 8. Underhållsstöd: Föräldrar som separerat kan behöva betala underhållsstöd till den partner som har barnen boende hos sig hela, eller majoriteten av tiden.

 

Läs mer: Här är årets Östgötadagsbakverk

 

5 tips för att minska din skuldsättning

De nedanstående råden är behjälpliga om du har problem med allt för höga skulder, som du har svårt att betala tillbaka.

 1. Betala alltid dina viktigaste utgifter: Hyra, mat, elräkning, medicin samt hemförsäkring är fem viktiga kostnadsposter som du alltid ska ha som mål att betala. Om du har ont om pengar måste du prioritera, vilket innebär att kostnader för exempelvis nöje måste förbli minimala.
 2. Strama åt din ekonomi: Sälj eller ställ av bilen, byt till ett billigare boende alternativt sälj hemelektronik eller inredningsattiraljer.
 3. Öka din inkomst: Jobba extra, byt till ett mer högavlönat arbete och/eller sök bostadsbidrag. Det är även en bra idé att samla lån, då mindre lån ger upphov till högre räntekostnader i jämförelse med ett större lån. Efter att du samlat dina lån en första gång kan du ofta pruta på räntan igen, då din förhandlingsposition förbättrats vid det andra tillfället, då bankerna ser att du endast har ett aktivt lån.
 4. Kontakta organisationer som du är skyldig pengar: Många organisationer, tex. låneförmedlare, kan erbjuda särskilt gynnsamma villkor åt personer som hamnat i ekonomiskt obestånd. CSN tillåter uppskov gällande din återbetalning om din inkomst är låg efter din examen, och du kan även skapa en individanpassad avbetalningsplan tillsammans med Skatteverket.
 5. Ta hjälp av en expert: I Linköping finns en budget- och skuldrådgivning som är behjälplig såvida du hamnat i ekonomiskt obestånd. De kan även hjälpa dig med en eventuell skuldsanering.